Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

13 dobrych praktyk LOTOSU w Raporcie FOB

Header
CSR 2016-04-26
13 dobrych praktyk LOTOSU w Raporcie FOB

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz istotniejsza dla firm działających w Polsce. Z roku na rok wzrasta liczba realizowanych w tym zakresie praktyk, co potwierdza tegoroczna odsłona Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, do której zgłoszono największą jak dotąd liczbę działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Wśród nich znalazły się inicjatywy realizowane na Pomorzu, w tym przez Grupę LOTOS - partnera regionalnego ogłoszenia Raportu.

Regionalne spotkanie to zawsze dobra okazja do kontaktu z lokalną społecznością w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W ten sposób różni interesariusze zyskują dostęp do informacji o aktywności działających na ich terenie firm, mogą z przedstawicielami biznesu bezpośrednio porozmawiać o wyzwaniach i problemach regionu, dowiedzieć się więcej o dotyczących ich programach. Firma z kolei rozwija dialog z przedstawicielami poszczególnych grup interesariuszy, co dla organizacji odpowiedzialnych społecznie jest zawsze szczególnie ważne – mówi Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

LOTOS jako Partner Strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat zgłasza swoje projekty do tej najważniejszej publikacji FOB. Tak duża liczba zakwalifikowanych dobrych praktyk LOTOSU utwierdza w przekonaniu, że przyjęta przez nas polityka prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny zmierza w dobrym kierunku. Pozwala nam to kształtować dobrą pozycję firmy i wspiera budowę przewagi konkurencyjnej na rynku – podsumowuje Jowita Twardowska, Z-ca Dyrektora Generalnego ds. Korporacyjnych, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR.

Podczas regionalnego ogłoszenia Raportu w Gdańsku Grupa LOTOS zaprezentowała realizowane przez firmę, wybrane praktyki CSR. Wśród nich znalazły się: Fundusz grantowy w ramach Forum Inicjowania Rozwoju, Kampania „Pomaganie przez tankowanie”, Program adaptacyjny dla nowo zatrudnionych pracowników „Wsparcie na starcie” czy Projekt „Rusz się z LOTOS Running Team” to tylko niektóre z 13 przykładów dobrych praktyk LOTOSU zapisanych w Raporcie FOB, które przybliżone zostały podczas wydarzenia.

Łącznie do Raportu zgłosiło swoje praktyki 137 firm, a wśród nich 35 reprezentuje sektor MŚP. Raport stanowi przegląd odpowiedzialnego biznesu pod względem sektorowym ale również branżowym. Grupuje dobre praktyki według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Najwięcej praktyk w tegorocznej edycji Raportu zawierają obszary „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” oraz „praktyki z zakresu pracy”.

***
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej w portalu http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/

Udostępnij