Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

LOTOS na rzecz promocji najnowszych standardów raportowania w Polsce

Header
CSR 2016-06-29
LOTOS na rzecz promocji najnowszych standardów raportowania w Polsce

Grupa LOTOS jest jednym z partnerów polskiej wersji międzynarodowych wytycznych GRI G4, uznawanych obecnie za najbardziej popularny wzór raportowania wyników w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw.

Ten najnowszy, międzynarodowy standard raportowania pozafinansowego od wczoraj jest dostępny w wersji polskojęzycznej. Stanowi to duże ułatwienie dla firm przystępujących do opracowania tego rodzaju dokumentów. 

Wytyczne zaprezentowano podczas wczorajszej konferencji „Raportowanie niefinansowe w Polsce” w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Wdrażane zmiany w ustawie o rachunkowości, nakładają obowiązek  poszerzenia zakresu raportowania największych spółek w Polsce o informacje niefinansowe. Zgodnie z zapisami dyrektywy 2014/95/UE od 2017 roku wybrane firmy w sprawozdaniach z swojej działalności zobligowane będą przedstawiać istotne informacje dotyczące kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji. Dyrektywa weszła w życie 6 grudnia 2014 r. Ministerstwo Finansów przygotowuje obecnie ustawę implementującą ten dokument do prawa krajowego.  

Najnowszy standard raportowania zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI G4) jest aktualnie najbardziej popularnym wzorem raportowania pozafinansowego. Wytyczne G4 mają charakter uniwersalny i są odpowiednie dla wszystkich organizacji (dużych i małych) na całym świecie. Obowiązek ujawniania danych pozafinansowych dotyczyć będzie ok. 300 firm w Polsce.

– Raportowanie zgodnie ze standardem GRI stanowi doskonałe wsparcie dla wdrażania strategii CSR. Wskaźniki wyników i wytyczne GRI określające podejście do zarządzania CSR to wartościowe wsparcie w implementacji założeń strategii CSR LOTOSU. Nasz system monitorowania strategii CSR, sprzężony z systemem raportowania, prowadzony jest równorzędnie z oceną postępów strategii biznesowej. Osiągnięte dzięki temu pełniejsze informacje zarządcze w kluczowych obszarach działalności są wsparciem w  skuteczniejszym zarządzaniu firmą – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Grupie LOTOS, uczestniczka panelu dot. raportowania wg standardu GRI podczas konferencji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom objętych nowym obowiązkiem firm, przygotowano polską wersję najpopularniejszego standardu raportowania danych niefinansowych GRI G4. Umożliwia on elastyczne dostosowanie do potrzeb raportującej organizacji, zawiera konkretne wskaźniki oraz ułatwia sam proces raportowania.

– Coraz więcej polskich firm publikuje swoje raporty społeczne i angażuje się w różnorodne działania związane z CSR. Dzieje się tak dlatego, że odpowiedzialne podejście do biznesu stwarza przedsiębiorcom szansę na osiągnięcie nowych przewag konkurencyjnych. Firmy prowadzące swoją działalność w sposób społecznie odpowiedzialny potrafią efektywnie wykorzystywać zasoby środowiskowe i materiałowe, sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi, a także budować trwałe relacje z otoczeniem – podkreśla wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przetłumaczenie standardu było możliwe dzięki współpracy: Grupy LOTOS, Ministerstwa Rozwoju, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, oraz Provident. Nad jakością tłumaczenia dokumentu czuwał Komitet nadzorujący, któremu przewodniczyło CSRinfo.

– Bardzo się cieszę, że dzięki partnerom tłumaczenia mogliśmy udostępnić bezpłatnie i w języku polskim nie tylko same Wytyczne GRI, ale również Podręcznik stosowania Wytycznych. Ten standard pomaga wypełnić obowiązki dyrektywy na międzynarodowym poziomie. Dzisiaj 60% raportujących globalnie firm korzysta ze standardu GRI lub się do niego odnosi – mówi Liliana Anam, menedżer zarządzający CSRinfo. – Wprowadzony przez Unię Europejską obowiązek miał na celu ujednolicenie dostępu do informacji gospodarczej na terenie Unii. W wielu krajach ten obowiązek funkcjonuje od wielu lat. Wybór międzynarodowego standardu umożliwi spółkom osiągnięcie tego samego poziomu sprawozdawczości co ich zachodni konkurenci, a inwestorom zapewni porównywalne dane – dodaje Anam.

Standard GRI G4 w wersji polskiej dostępny jest na stronie: www.odpowiedzialny.lotos.pl.

***

GRI G4

Celem Ramowych Zasad Raportowania GRI jest stworzenie ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji, zaprojektowanych do użytku przez organizacje dowolnego rozmiaru, sektora oraz o dowolnej lokalizacji.

GRI G4 poszerza zakres raportowania pozafinansowego w obszarze angażowania interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreślenia roli łańcucha wartości oraz doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie pod względem ich istotności.

Wytyczne GRI dostępne są bezpłatnie. Stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij