Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

LOTOS wspiera zrównoważony rozwój

Header
CSR 2017-06-08
LOTOS wspiera zrównoważony rozwój

Grupa LOTOS przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ (SDGs). Deklarację podpisała podczas konferencji "Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju  cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich", która odbyła się 5 czerwca w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

Grupa LOTOS znalazła się w gronie 51 polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ. Podczas konferencji przedsiębiorstwa złożyły też konkretne zobowiązania w ramach wybranych celów ONZ.

– W strategii biznesowej LOTOSU dużą wagę przykładamy do innowacyjności. Ma być ona motorem napędzającym rozwój Spółki a tym samym przyczyniać się do wzrostu gospodarki naszego regionu i kraju. Dlatego podczas konferencji złożyliśmy na ręce Jerzego Kwiecińskiego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju, deklarację wsparcia Celu nr 9 dotyczącego budowania stabilnej infrastruktury, promowania zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacyjności. Cel ten chcemy realizować poprzez innowacyjne projekty rozwojowe, z korzyścią dla naszego otoczenia społecznego i biznesowego – powiedział Jarosław Kawula, wiceprezes Grupy LOTOS ds. produkcji, który podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju złożył podpis pod deklaracją partnerstwa. Jako przykład realizacji tego celu Grupa LOTOS wskazała Projekt EFRA.

Ministerstwo Rozwoju zostało krajowym koordynatorem wdrażania Rezolucji ONZ: „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa. Agenda obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 zadań. Kluczowa dla osiągnięcia celów rozwojowych, zarówno Agendy 2030, jak i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (przyjętej przez polski rząd w lutym 2017 r.) jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Bardzo istotne jest również budowanie partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

Poza zadeklarowanym Celem nr 9 Grupa LOTOS aktywnie wspiera swoimi działaniami cele dot. m.in. redukcji nierówności społecznych, zrównoważonego przemysłu, zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi, powstrzymania strat w bioróżnorodności, produktywnego zatrudnienia i zapewnienia zrównoważonych wzorców produkcyjnych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju: 

cele zrównoważonego rozwoju

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij