Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Jako nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma, dbamy o ciągły rozwój pracowników. W tym celu doskonalona jest działalność Akademii LOTOS - projektu szkoleniowo-rozwojowego, którego celem jest budowa partnerskiego zespołu pracowników. Misją Akademii LOTOS jest wdrażanie w grupie kapitałowej kultury pracy i filozofii zarządzania, opartej o wzorzec pracownika świadomie uczestniczącego w tworzeniu wartości dodanej, wymaganej przez klientów i akcjonariuszy.
Przy realizacji programów prowadzonych w ramach Akademii LOTOS, kierujemy się zasadami:

  • dostępności: szkolenia są przeznaczone dla wszystkich grup pracowniczych,
  • spójności: system szkoleń uwzględnia misję, strategię oraz długofalowe plany rozwojowe firmy, jest także powiązany z pozostałymi obszarami zarządzania zasobami ludzkimi,
  • odpowiedzialności: za efekty szkoleń i rozwój odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu,
  • ciągłości: planowanie rozwoju jest procesem ciągłym, powiązanym z wynikami ocen okresowych, ścieżkami kariery, planami sukcesji oraz programami rozwojowymi przeznaczonymi dla poszczególnych grup pracowników,
  • elastyczności: planowanie i wdrażanie szkoleń jest powiązane z monitorowaniem zmieniającego się otoczenia zewnętrznego firmy oraz z pożądanymi zmianami kwalifikacji pracowników.

Ponadto, do naszych pracowników adresujemy liczne programy, umożliwiające im podnoszenie kwalifikacji w różnych obszarach działania firmy. W firmie funkcjonuje także System Okresowych Ocen Pracowników, który umożliwia dokonywanie systematycznej oceny umiejętności i kompetencji pracowników oraz Program adaptacyjny dla nowo zatrudnionych „Wsparcie na starcie”, który pomaga nowym pracownikom odnaleźć się w strukturach firmy, poznać jej kulturę oraz wzorce zachowań. Program ma na celu przyspieszenie procesu adaptacyjnego pracownika w nowym środowisku i zmniejszenie stresu związanego ze zmianą pracy.