Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Jako pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, realizując cel strategiczny, jakim jest budowa wartości dla akcjonariuszy, pamiętamy, by łączyć efektywność ekonomiczną z troską o przestrzeganie zasad etycznych.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje Kodeks etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Zastąpił istniejące od połowy minionej dekady dokumenty określające zasady postępowania pracowników i menadżerów grupy kapitałowej. Wypracowany w 2012 roku w toku szerokich konsultacji społecznych Kodeks etyki stanowi kluczowy element szerszego projektu, jakim jest ustanowienie kompleksowego Programu etycznego. Kodeks stanowi zbiór pożądanych w organizacji zasad i norm postępowania, mających swoje źródło w systemie wartości etycznych. Dokument określa zachowania wewnątrz organizacji, a także relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją. Ustanowienie Kodeksu etyki zgodne jest z kluczowymi celami Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012-2015.

pdf Kodeks Etyki

Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie naruszeniom postanowień Kodeksu etyki swoje podejrzenia lub wiedzę na temat zdarzeń o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Rzecznikiem ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dziękujemy za chęć zgłoszenia zauważonego przypadku naruszenia norm postępowania określonych w Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Wypełnienie tego formularza pomoże Państwu dokonać zgłoszenia w sposób bezpieczny i gwarantujący przekazanie informacji osobom upoważnionym do jego rozpatrzenia. Zapewniamy, że każde zgłoszenie ma dla nas wartość i zostanie poddane starannej analizie, dlatego prosimy o podanie jak najbardziej wyczerpujących i dokładnych informacji.

Prosimy o zachowanie daty oraz numeru identyfikacyjnego zgłoszenia, które należy podać w przypadku woli późniejszego sprawdzenia statusu zgłoszenia.

* Pola wymagane

1. Osoba, która dopuściła się naruszenia postanowień Kodeksu etyki:

2. Opis naruszenia, którego dana osoba się dopuściła:

3. Dowody potwierdzające zaistnienie naruszenia:


Maksymalnie 20 Mb

4. Czy informacja o naruszeniu była już przekazywana innym osobom?

5. Inne osoby, które mogą mieć dodatkowe informacje na temat wskazanego naruszenia:

6. Czy konieczne jest podjęcie działań w trybie pilnym w związku z występowaniem w wyniku naruszenia zagrożenia dla życia lub bezpieczeństwa?

7. Osoba zgłaszająca naruszenie:

Obrazek zabezpieczający

8. Możliwość kontaktu przedstawiciela Grupy LOTOS z osobą zgłaszającą: *

1Grupa LOTOS S.A. zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w celu weryfikacji zgłoszenia i uzyskania dodatkowych informacji oraz, w razie zaistnienia potrzeby zawiadomienia właściwych organów państwowych, przekazania danych zgłaszającego tym organom.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o naruszeniu Kodeksu etyki jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego wywołanego niniejszym zgłoszeniem. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
* Pola wymagane