Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Istotną kwestią dla Grupy Kapitałowej LOTOS jest ciągłe podnoszenie bezpieczeństwa procesów biznesowych zachodzących w organizacji poprzez kompleksowe zarządzanie ryzykiem nadużyć w ramach systemu przeciwdziałaniu nadużyciom.

Kierując się przyjętymi zasadami społecznej odpowiedzialności oraz etyki biznesu w 2012 r. Zarząd Grupy LOTOS ogłosił Politykę przeciwdziałania nadużyciom. Zawiera ona dobitną deklarację, w myśl której LOTOS nie toleruje jakichkolwiek nadużyć, w tym żadnej z form korupcji. Grupa LOTOS podchodzi systemowo do zwiększania odporności organizacji na zagrożenia związane z nadużyciami ze strony jej pracowników lub podmiotów zewnętrznych (np. dostawców i klientów). Wysoka świadomość Zarządu w tym zakresie wpłynęła na podjęcie w 2014 r. dwóch ważnych inicjatyw. Pierwsza z nich dotyczy wdrożenia w Grupie Kapitałowej LOTOS kompleksowego Programu zarządzania ryzykiem nadużyć. Drugą stanowiło znalezienie się Grupy LOTOS w gronie sygnatariuszy globalnej inicjatywy United Nations Global Compact Call to Action on Anti-Corruption, której celem jest zjednoczenie biznesu w walce ze wszelkimi przejawami korupcji.

pdf Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom (PL)

Interesariusze Grupy Kapitałowej LOTOS mają możliwość zgłosić osobom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji swoje podejrzenia lub wiedzę na temat nieprawidłowości o tym charakterze. Służą temu utworzone specjalnie w tym celu kanały komunikacji z Biurem Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS.

1. Osoba, która dopuściła się nadużycia:

2. Kategoria zgłaszanego nadużycia:

3. Źródło wiedzy o nadużyciu:

4. Opis nadużycia:

5. Dowody potwierdzające zaistnienie nadużycia:


6. Czy informacja o nadużyciu była już przekazywana innym osobom?:

7. Inne osoby zaangażowane w sprawę lub posiadające informacje:

Osoba posiadająca informacje:

8. Osoba zgłaszająca nadużycie:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z otrzymaniem zgłoszenia o podejrzeniu nadużycia jest spółka Grupy Kapitałowej LOTOS, której działalności dotyczy zgłoszenie. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego wywołanego niniejszym zgłoszeniem. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

9. Możliwość kontaktu przedstawiciela Grupy LOTOS z osobą zgłaszającą: *

Grupa LOTOS zastrzega sobie możliwość skontaktowania się w celu weryfikacji zgłoszenia i uzyskania dodatkowych informacji oraz, w razie zaistnienia potrzeby zawiadomienia właściwych organów państwowych, przekazania danych zgłaszającego tym organom.
Obrazek zabezpieczający
* Pola wymagane