Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs)

Strategia CSR Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiada na wyzwania zdefiniowane w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 roku ogłoszonych przez ONZ we wrześniu 2015 roku. 

Cele Zrównoważonego Rozwoju to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 roku społeczeństwu ma się żyć lepiej, zdrowiej i bezpieczniej, zarówno pod względem społecznym, środowiskowym, jak i gospodarczym. W 2015 roku cele zastąpiły dotychczasowe 8 celów milenijnych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju, które Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera swoimi działaniami:

Cel 4 – Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie 

Cel 6 – Zapewnić wszystkich ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych

Cel 7 – Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Cel 8 – Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi

Cel 9 – Budować odporną infrastrukturę, promować inkluzywną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacyjność

Cel 10 – Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami 

Cel 12 – Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Cel 14 – Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób 

Cel 15 – Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności

Cel 17 – Wzmocnić środki wdrażania i zrewitalizować globalne partnerstwo