Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Kolejny Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS jest już dostępny on-line. Jego najnowsza odsłona, obejmująca dane za 2019 rok, jest pierwszą tak kompleksową odpowiedzią na potrzeby prezentowania działań pod kątem aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

CSR

LOTOS od lat dba o transparentność swoich działań, corocznie prezentując dane finansowe i niefinansowe za pośrednictwem raportu zintegrowanego. Tegoroczna wersja raportu obejmuje dane za 2019 rok. Konstrukcja publikacji odnosi się do kluczowych obszarów ESG, czyli środowiska (z ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (z ang. social responsibility) oraz zasad zarządzania czy też ładu korporacyjnego (z ang. corporate governance). W raporcie prezentowane są również wyniki finansowe, informacje o firmie i produktach oraz perspektywa na przyszłość.

Pomorski koncern jest świadomy wpływu prowadzonej działalności na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Jako firma odpowiedzialna społecznie we wszystkich działaniach kieruje się zasadami etycznymi, przestrzegając międzynarodowych norm i standardów. Dla firmy istotne są m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs).

Ważnym elementem działań odpowiedzialnych społecznie jest dla nas dbanie o właściwą komunikację z interesariuszami i transparentność. Wyrazem tego jest konsekwentne podnoszenie przejrzystości i jakości publikowanych raportów, w tym raportów zintegrowanych, pokazujących przekrojowe dane dotyczące spółki. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy mówić nie tylko o wyzwaniach, ale również pokazywać dokonania i sukcesy, które były naszym osiągnięciem – podsumowuje Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Tegoroczna wersja raportu zintegrowanego została sporządzona zgodnie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o Rachunkowości, a także standardem raportowania zintegrowanego IIRC.

Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS dostępny jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl.

 ***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć ponad 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

***

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij