logo

Nawet o 200 tys. zł czesnego mogli ubiegać się polscy studenci, uczący się na prestiżowych uczelniach za granicą. 16 kwietnia rozstrzygnięto IV edycję programu Fundacji Orlen – BONA FIDE, którego Grupa LOTOS kolejny raz została partnerem. Stypendia w tegorocznej edycji otrzymało 10 osób.

Fundacja LOTOS

Partnerami IV edycji programu Fundacji ORLEN, zostały cztery fundacje korporacyjne: Fundacja LOTOS, Fundacja BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Celem programu BONA FIDE jest wsparcie młodych ludzi, których wiedza i doświadczenie zdobyte na prestiżowych uczelniach mogą w przyszłości pomóc w budowaniu siły polskiej gospodarki. Studenci wybierający się na studia II lub III stopnia, którzy planują naukę poza granicami Polski, mogą starać się o nawet 200 tys. zł dofinansowania czesnego. Do tej pory, w ramach trzech edycji programu, przyznano stypendia na łączną kwotę ponad 2 mln złotych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podjęcie studiów na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych, ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za granicą, stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej.

– To już drugi rok, w którym LOTOS wspiera program Bona Fide. Zaangażowanie pięciu fundacji korporacyjnych to dowód na to, jak ważne jest docenianie polskich, zdolnych studentów. Dzięki takim projektom, młodzi ludzie mają szansę na rozwój naukowy, zdobywanie wiedzy i doświadczenia na prestiżowych uczelniach na całym świecie. Nasze zaangażowanie traktujemy jako inwestycję w polską młodzież, gdyż uczestnictwo w programie pozwoli im w przyszłości osiągać sukcesy biznesowe w Polsce lub na arenie międzynarodowej. Gratulujemy wybranym stypendystom i życzymy im, aby pomimo trudnego czasu pandemii, spełniali swoje marzenia – mówi Wiesław Labuda, prezes Fundacji LOTOS.

Tegoroczna edycja programu była szczególna pod wieloma względami. Znaczący wpływ na wzrost czesnego na brytyjskich uczelniach miał Brexit, co jednocześnie wiązało się ze zwiększonymi potrzebami zgłaszanymi przez wnioskujących studentów. Wyzwaniem, przed którym musiały stanąć zarówno uczelnie, jak i studenci, była epidemia COVID-19. Uczelnie były zmuszone do znalezienia nowych rozwiązań edukacyjnych, a migracja studentów stała się mocno utrudniona. Ogromnie się cieszymy, że mimo wielu trudności i wyzwań, jakie postawił przed nami ten wyjątkowy rok, mogliśmy przyznać stypendia aż 10 studentom – tylu, ilu w zeszłym roku. Wybór finalistów był bardzo trudny ze względu na duże osiągnięcia wszystkich kandydatów, ale też największą jak do tej pory liczbę nadesłanych zgłoszeń – mówi Katarzyna Fabbri, Członek Zarządu Fundacji ORLEN.

Kwalifikacja do programu była dwuetapowa. Do 15 marca br. trwało przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, a po nich odbyły się rozmowy indywidualne. To one finalnie zadecydowały, kto został stypendystą IV edycji programu BONA FIDE. We wszystkich edycjach programu prestiżowe stypendia otrzymało 32 studentów, na łączną kwotę blisko 4 mln złotych. Wśród laureatów tegorocznej edycji są studenci takich uczelni jak University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London.

Lista stypendystów IV edycji:

​1. Przemysław Karpisz University of Cambridge

2. Oliwia Kiełbowska Imperial College London

3. Aleksandra Koseła University of Oxford

4. Konrad Książek University of Oxford

5. Arkadiusz Melon University College London

6. Natalia Mrówczyńska University of Cambridge

7. Paweł Rogowski Imperial College London

8. Jacek Sagatowski University of Oxford

9. Paweł Słup Harvard Law School

10. Iwo Wójcik University of Cambridge

 ***

Fundacja LOTOS pomaga potrzebującym od 2015 roku. Jej misją jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia. Fundacja LOTOS wspiera zarówno projekty patriotyczne, społeczne, jak i projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Angażuje się także w inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym przeznacza środki na działalność społeczną, ochronę  i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.

Fundacja ORLEN  została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Istnieje od 20 sierpnia 2001 roku.Realizuje długofalowe programy na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży oraz pomocy lokalnym społecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Udostępnij