logo

16 dobrych praktyk Grupy Kapitałowej LOTOS znalazło się w najnowszym, opublikowanym w połowie kwietnia, raporcie – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” 2020. To coroczna publikacja, która podsumowuje działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

CSR

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największym w Polsce przeglądem przedsiębiorstw, które kierują się zasadami odpowiedzialnego biznesu i wdrażają dobre praktyki w środowiskach pracy. Opublikowany w kwietniu dokument potwierdza mobilizację i zaangażowanie firm w walkę z pandemią. Wiele z nich wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie.

Raport2020_banner_POBIERZ-720x360-1.jpg

W 19. edycji raportu doceniono 16 dobrych praktyk Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym: działania antycovidowe Fundacji LOTOS, programy takie jak: Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, Szukamy Następców Mistrza, Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM, Kierunek Bałtyk, Zdolni z LOTOSEM, LOTOS – Mistrzowie w pasach, Mistrzowie w drodze czy Niebieski Szlak. Do innych wyróżnionych aktywności spółki należą również: LOTOS Running Team, gra miejska „Poszukiwacze Bursztynowej Komnaty”, Dni BHP, portal dla dostawców, program Wsparcie na starcie, Dzień Techniki Kolejowej oraz publikacja online Zintegrowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej LOTOS.

To już kolejna edycja raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w którym doceniono nasze praktyki CSR. Ubiegły rok był szczególnym czasem i postawił przed nami wiele wyzwań. W dobie pandemii zwiększyliśmy nasze zaangażowanie we wsparcie szpitali i placówek medycznych. Wiemy, że wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, możemy zdziałać więcej i skuteczniej wspomóc polską służbę zdrowia. LOTOS dostosował się do pandemicznej rzeczywistości i wdrażając decyzje biznesowe, realizując projekty, zawsze kierował się zasadami CSR we wszystkich sferach swojej działalności oraz dobrem pracowników i interesariuszy – mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Na blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Główną część raportu stanowi podsumowanie działań z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju, zgłaszanych przez firmy na przełomie grudnia i stycznia. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Pandemia nie tylko nie zatrzymała aktywności odpowiedzialnego biznesu, ale wzmocniła to zaangażowanie. Obserwowaliśmy wiele pozytywnych inicjatyw, które sprawiają, że rola firm w walce z pandemią jest niepodważalna. Prezentuje je Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”, który już dziś dokumentuje wszechstronny przekrój aktywności  biznesu w imię solidarności i empatii w bezprecedensowej sytuacji. Także działania wewnętrzne i zewnętrzne obejmujące transformację organizacji, zmiany strategii, priorytetów, tworzenia miejsc pracy, w których nagle  zabrakło relacji bezpośrednich. 2020 rok był sprawdzianem szybkości dostosowania się do nowych, nadzwyczajnych warunków w sytuacji ogromnej niepewności. Mimo nowych wyzwań, zrównoważony rozwój pozostał na agendzie biznesu. O czym nie tylko zapewniają same firmy, ale co też potwierdzają ich liczne, wszechstronne praktyki, w tym 19% wzrost praktyk w obszarze „środowiska” – mówi Marzena Strzelczak, prezes, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku.

Najnowsza edycja dokumentu dostępna jest na stronie: odpowiedzialnybiznes.pl

 ***

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij