logo

Rusza właśnie nowa kampania społeczno-wizerunkowo-sprzedażowa Grupy LOTOS pod hasłem „Pomaganie przez tankowanie”. Każdy litr zatankowanego paliwa na stacjach LOTOS i LOTOS Optima w terminie od 16 listopada do 5 grudnia pomoże spełnić marzenia dzieci i młodzieży, które tego potrzebują.

Fundacja LOTOS

Nowa przedświąteczna kampania jest wspólną inicjatywą spółki LOTOS Paliwa, Grupy LOTOS oraz Fundacji LOTOS. To pierwsza na taką skalę akcja z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie zorganizowana przez firmę z branży paliwowej.

Celem akcji jest wsparcie realizacji pasji i marzeń podopiecznych partnerów społecznych Fundacji LOTOS. Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przekazane wychowankom Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz podopiecznym projektu „Osiedle Sitowie”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Zobacz spot promujący akcję:

Głównym elementem kampanii „Pomaganie przez tankowanie” jest zachęcenie kierowców do tankowania na stacjach LOTOS oraz LOTOS Optima, gdyż każdy litr zatankowanego paliwa oznacza pomoc w zebraniu środków na spełnienie marzeń oraz remonty i doposażenie obiektów mieszkalnych służących dzieciom i młodzieży. Za każdy litr zakupionego paliwa ON Dynamic oraz PB98 Dynamic 1 grosz zostanie przekazany na konto Fundacji LOTOS, natomiast w zamian za zakup paliwa ON, BP95, PB98 oraz LPG 0,5 grosza zasili cel akcji. – Każdy litr sprzedanego paliwa to realne wsparcie na zrealizowanie marzeń i potrzeb dzieci. Po przeanalizowaniu wyników sprzedażowych paliw LOTOS jesteśmy pewni, że uzyskamy zaplanowaną kwotę – zapewnia Paweł Lisowski, prezes zarządu spółki LOTOS Paliwa.

– Obok szeregu programów społecznych skierowanych do lokalnej społeczności postanowiliśmy wykorzystać potencjał stacji paliw znajdujących się na terenie całego kraju i włączyć w realizowane przez nas działania CSR marketing zaangażowany społecznie. To nowy etap w realizowanej przez Spółkę długofalowej strategii CSR – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Z-ca Dyrektora Generalnego ds. korporacyjnych Grupy LOTOS.

W ramach kampanii został przygotowany spot reklamowy z udziałem Roberta Kubicy oraz szereg materiałów służących wsparciu sprzedaży paliw. Na wszystkich stacjach LOTOS oraz LOTOS Optima umieszczone zostały charakterystyczne dla akcji liczniki informujące o tym, ile pieniędzy zostało zebranych na daną chwilę. Ponadto, każdy klient otrzyma od sprzedawcy naklejkę z symbolem akcji. – Współpraca pomiędzy spółką LOTOS Paliwa, Grupą LOTOS oraz Fundacją LOTOS dowodzi, że działania biznesowe, marketingowe i cele społeczne mogą się wzajemnie uzupełniać, a przyświecać im może ten sam cel - pomoc osobom potrzebującym – dodaje prezes zarządu LOTOS Paliwa.   

Kampanię wspiera radio RMF FM, które oprócz spotów, przez cały okres trwania akcji wyemituje specjalny program z udziałem sportowców i dzieci. Podczas wejść antenowych usłyszymy opowieści podopiecznych partnerów społecznych Fundacji LOTOS, którzy zdradzą swoje marzenia oraz głosy znanych sportowców, którzy będą zachęcać do udziału w akcji. Przez pierwszy tydzień trwania kampanii zrobi się o niej głośno również w telewizji. Reklama z udziałem Roberta Kubicy pojawi się w ok. 60  wybranych stacjach telewizyjnych:
– Kampania „Pomaganie przez tankowanie” pokazuje, że nasza wspólna inicjatywa może być naprawdę inspirująca. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmienić zwykłą czynność, jaką jest tankowanie samochodu w niezwykły uczynek, który ma siłę sprawczą w spełnianiu marzeń. Jako firma pragniemy korzystać z potencjału naszej marki, by móc angażować naszych klientów i wspólnie pomagać innym – mówi Anna Goliszewska, dyrektor Biura Zarządzania Marką Grupy LOTOS.

Nowo powstała Fundacja LOTOS, która zbiera środki w ramach akcji „Pomaganie przez tankowanie” realizuje zaplanowaną działalność związaną m.in. z wyrównywaniem różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży. – Misją Fundacji LOTOS jest m.in. wszechstronna działalność prospołeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia, co wpisało się w cel akcji „Pomaganie przez tankowanie”. To dobroczynne i świąteczne zarazem działanie ma szansę stać się cyklicznym, długofalowym programem Fundacji LOTOS – podkreśla Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LOTOS.   

Finałem kampanii będzie emisja spotu podczas bloku „mikołajkowego” w telewizji Polsat. Dochód z reklam wyemitowanych podczas tego pasma będzie w całości przeznaczony przez stację na cele charytatywne.

Regulamin akcji, a także więcej o jej celach i postępach można znaleźć na stronach www.pomaganieprzeztankowanie.lotos.pl 

***

NA CO ZBIERAMY?

Celem akcji jest wsparcie realizacji pasji i marzeń podopiecznych partnerów społecznych Fundacji LOTOS. Zebrane w jej trakcie pieniądze zostaną przekazane wychowankom Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz podopiecznym projektu „Osiedle Sitowie”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Każdy ma marzenia. Naszym celem jest wspieranie tych, którzy mają w życiu trudniej. „Pomaganie przez tankowanie” pozwoli spełnić marzenia zarówno o koniku na biegunach, kursie na prawo jazdy, jak i własnym, wyposażonym pokoju. Poprosiliśmy dzieci, aby wśród swoich skrytych pragnień podały także takie, które pomogą im się rozwinąć i dać szansę na lepszą przyszłość. Świąteczne marzenia to tylko część celu naszej akcji. Chcemy, aby zebrane środki wsparły także wyjazd 20 podopiecznych Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej na ferie zimowe oraz remonty tzw. mieszkań wspieranych, w których zamieszkają usamodzielniający się wychowankowie rodzinnych domów dziecka. Poniżej szczegółowo opisaliśmy, na co zostaną przeznaczone środki finansowe zebrane w ramach akcji:

Mieszkania wspierane
Pełnoletni usamodzielniający się wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych marzą o bezpiecznym starcie w dorosłe życie. Mogą im w tym pomóc mieszkania wspierane, które są przeznaczone dla młodych, aktywnych zawodowo i chcących walczyć o swoją lepsza przyszłość podopiecznych. Mieszkają w nich na ściśle określonych zasadach. Mieszkania wspierane to odpowiedź na problemy, z jakimi borykają się wychowankowie po opuszczeniu placówek, związane z brakiem stabilnego miejsca zamieszkania, wystarczającej liczby programów pomocowych, ciągłości zatrudnienia (co jest niełatwe w tak młodym wieku), a w konsekwencji brak wystarczających środków finansowych na wynajem mieszkania. Powyższa sytuacja generuje szereg negatywnych zjawisk, w tym długotrwałą zależność od systemów opieki społecznej. Często wychowankowie zmuszeni są do powrotu do rodziny biologicznej, nierzadko znajdującej się w kryzysie, z której przed laty nakazem sądu zostali odebrani. Mieszkania chronione zwiększają szansę na uzyskanie przez nich całkowitej niezależności w samodzielnym życiu. 
Mieszkania komunalne przekazywane GFIS są w stanie wymagającym remontów i doposażeń. W ramach akcji zbieramy środki na remonty i doposażenie 3 mieszkań wspieranych oraz wyposażenie jednego.

Miejsca pobytu tymczasowego dla podopiecznych projektu „Osiedle Sitowie”

W ramach projektu „Osiedle Sitowie” 7 domów wielorodzinnych jest zarządzanych przez 6 organizacji pozarządowych z Trójmiasta, a nad całością czuwa operator - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Każda z organizacji posiada 1 lub 2 domki w dzielnicy Gdańska Rudniki, w których ulokowani są ich podopieczni. Trzy organizacje: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” zajmują się osobami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Dwie kolejne organizacje:  Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT oraz Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne PROMETEUSZ opiekują się bezdomnymi matkami z dziećmi. Natomiast Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” zajmuje się usamodzielniającą młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze. Łącznie to 42 podopiecznych projektu, z czego blisko połowa to dzieci przebywające w ramach projektu w domkach na „Osiedlu Sitowie” przez okres dwóch lat. Po tym okresie następuje włączenie usamodzielniających się podopiecznych na rynek pracy oraz pomoc w zamieszkaniu w społeczeństwie, z którego zostali wykluczeni. Domy, w których przebywają dzieci i młodzież, potrzebuje remontów i doposażeń. Środki zebrane w ramach akcji „Pomaganie przez tankowanie” zostaną przeznaczone na remont kuchni u podopiecznych organizacji MONAR MARKOT, a także wymianę okien oraz zbudowanie placu zabaw dla dzieci i doposażenie pokoi dziecięcych. Ponadto, jedna z samotnych matek z małą córeczką Oliwką oczekująca na lokal socjalny po zakończeniu projektu „Osiedle Sitowie”, potrzebuje środków na jego generalny remont.

PARTNERZY PROJEKTU: