logo

Konkurs plastyczny „Sercem zawsze przy Polsce” skierowany do uczniów polskich placówek edukacyjnych na Kresach oraz cykl spotkań edukacyjnych w pomorskich szkołach dotyczący polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie – to główne elementy projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Traugutt.org w partnerstwie z Fundacją LOTOS.

Fundacja LOTOS

Konkurs plastyczny „Sercem zawsze przy Polsce” skierowany do uczniów polskich placówek edukacyjnych na Kresach oraz cykl spotkań edukacyjnych w pomorskich szkołach dotyczący polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie – to główne elementy projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Traugutt.org w partnerstwie z Fundacją LOTOS.

Sercem zawsze przy Polsce

Blisko 250 prac z 24 polskich szkół z terenu Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy wpłynęło na konkurs plastyczny przeprowadzony z udziałem Fundacji LOTOS. Prace nawiązywały do tematyki polskości oraz rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Najciekawsze prace plastyczne stanowić będą element wystawy edukacyjnej dotyczącej polskiego szkolnictwa na Kresach, z którą Stowarzyszenie Traugutt.org odwiedzi 20 pomorskich szkół. Wystawie towarzyszyć będą prelekcje dot. Polaków mieszkających na Kresach Rzeczpospolitej. Zachęcamy do zapoznania się z najlepszymi pracami konkursowymi na stronie Stowarzyszenia.

- Celem projektu, w który zaangażowała się Fundacja LOTOS jest pogłębienie edukacji w zakresie wiedzy historycznej oraz poczucia tożsamości narodowej. Idee te dobrze wpisują się w cele statutowe naszej Fundacji. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Traugutt.org od 2017 roku wspieramy w formie darowizn projekty społeczne dedykowane w szczególności polskim dzieciom i młodzieży zamieszkałej na terenie dawnych Kresów Wschodnich – podkreśla Marcin Gargas, prezes Fundacji.

Stowarzyszenie Traugutt.org od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, krzewiąc wartości patriotyczne i upowszechniając wiedzę historyczną. Działa w Polsce i poza granicami kraju, a jednym z głównych celów jest wspieranie Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej poprzez uczestnictwo i organizację akcji charytatywnych oraz poprzez kontakty mające na celu podtrzymywanie więzów między rodakami mieszkającymi poza Ojczyzną a tymi w Polsce. Stowarzyszenie organizuje też konwoje przewożące żywność, chemię gospodarczą,  ubrania przybory szkolne dla rodaków z Kresów. Aby wspomóc te działania Zarząd LOTOS Paliwa zadecydował o przekazaniu paliwa na rzecz Stowarzyszenia. 

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij