logo

Pięcioro szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci w trudnej sytuacji materialnej otrzyma wsparcie w postaci stypendium artystycznego. Stypendium umożliwi zakup kostiumów, obuwia baletowego, udział w warsztatach dokształcających, opłacenie choreografa oraz kosztów związanych z udziałem w krajowych oraz międzynarodowych konkursach baletowych.

Fundacja LOTOS

Pięcioro szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci w trudnej sytuacji materialnej otrzyma wsparcie w postaci stypendium artystycznego. Stypendium umożliwi zakup kostiumów, obuwia baletowego, udział w warsztatach dokształcających, opłacenie choreografa oraz kosztów związanych z udziałem w krajowych oraz międzynarodowych konkursach baletowych.

Dzieci, które są uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku zostały wytypowane w oparciu o wyniki corocznych egzaminów promocyjnych, udział w szkolnych projektach, konkursach i festiwalach baletowych.

W imieniu Fundacji wszystkim uczniom szkoły baletowej życzymy wielu sukcesów artystycznych zarówno na konkursach polskich jak i międzynarodowych.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 83 88, 58 308 72 29, e-mail: media@grupalotos.pl