logo

Wsparcie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego i zdolnych uczniów z tego województwa oraz dofinansowanie odbudowy zegara Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku i budowy pomnika na Biskupiej Górce – to nowe projekty Fundacji LOTOS. Instytucja aktywnie wspiera inicjatywy w całym kraju, szczególnie angażując się tam, gdzie LOTOS prowadzi swoją działalność.

Fundacja LOTOS

Fundacja LOTOS od wielu lat wspiera projekty sportowe i angażuje się w inicjatywy promujące kulturę, sztukę czy dziedzictwo narodowe. Przeznacza też środki na działalność społeczną, służbę zdrowia i edukację.

Fundacja LOTOS włącza się w różne inicjatywy – zarówno te dotyczące wsparcia ochrony zdrowia, jak i rozwoju kultury czy pomocy młodzieży. Jako duży koncern chcemy dzielić się naszym kapitałem i doceniać akcje ważne dla Polaków – mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

W czasie pandemii koronawirusa skupialiśmy się na pomocy polskim szpitalom. Oczywiście wsparcie służby zdrowia nadal jest bardzo istotne. Przykładem jest dotacja na zakup sprzętu do badań onkologicznych. Ważne jednak, że jako Fundacja działamy na wielu polach i chcemy równomiernie rozkładać pomoc – dodaje Wiesław Labuda, prezes Zarządu Fundacji LOTOS.

Sprzęt dla Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

Dzięki dofinansowaniu Fundacji LOTOS, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny należący do Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie kupi nowoczesny cyfrowy aparat USG służący do diagnostyki nowotworów. Obecnie Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w podkarpackim szpitalu wyposażony jest w analogowy, blisko 11-letni aparat USG. Nowy, cyfrowy sprzęt pozwoli na podniesienie jakości badań i rozszerzy możliwości diagnostyczne pracowni.

DSC03743.JPG

Zakup nowoczesnego ultrasonografu pozwoli zwiększyć liczbę wykonywanych badań, a więc ułatwi dostępność do nich i skróci okres oczekiwania. W przypadku pacjentów diagnozowanych i leczonych onkologicznie ma to nieocenione znaczenie – mówi Adam Adamowicz, kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

DSC_6792 (002).JPG

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM

Fundacja LOTOS wesprze także kolejną edycję programu Jasielska Liga Naukowa. To kontynuacja innowacyjnego projektu naukowo-badawczego opartego na strategii PBL (Problem Based Learning), czyli uczeniu się poprzez rozwiązywanie problemów. Do tej pory zrealizowano już 6 edycji projektu. Uczniowie uczą się efektywnej pracy w zespole, rozwijają potencjał intelektualny, samodzielnie szukają źródeł wiedzy oraz rozszerzają wiedzę z zakresu możliwości wykorzystywania technik informacyjnych.

DSC_0930.JPG

Projekt na stałe wpisał się w działalność Miasta Jasła na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży. Od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów jasielskich szkół podstawowych. Tylko w ostatniej edycji w Lidze badania naukowe prowadziło 103 uczniów z 7 szkół podstawowych. W sumie zrealizowano 32 projekty. Najlepsze zespoły badawcze zostają nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Podczas ostatniej edycji Fundacja LOTOS ufundowała wyposażenie pracowni dydaktycznej w zwycięskiej szkole.

PM nr 13.jpg

Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM, to projekt edukacyjny, który prowadzony jest w naszym mieście, z niewielkimi przerwami, od 2013 roku. Od samego początku partnerem strategicznym tego projektu jest Grupa LOTOS. Dzięki temu wsparciu możemy obudzić w naszych najmłodszych mieszkańcach chęć poznawania i odkrywania świata poprzez naukę i badania. Nasza współpraca jest dowodem na to, że LOTOS rozumie potrzeby małych ojczyzn. To zaszczyt i satysfakcja, że firma ta chce współuczestniczyć w realizacji projektów, które wspierają pasje naszych jasielskich uczniów – mówi Renata Łaba, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle.

Rekonstrukcja zegara Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku

Fundacja LOTOS dofinansuje też odbudowę zegara na wieży Klasztoru Franciszkanów w Gdańsku, który spłonął w czasie II Wojny Światowej. Średniowieczny kościół św. Trójcy w Gdańsku wraz z kaplicą Św. Anny to jeden z największych i najpiękniejszych zespołów sakralno-zabytkowych na Pomorzu. W kościele św. Trójcy odbywa się też szereg imprez kulturalnych, m.in. międzynarodowy Festiwal Goldbergowski czy Festiwal Organy Plus. W 2018 roku wojewoda pomorski wybrał kościół św. Trójcy na miejsce organizacji głównego koncertu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W kościele św. Trójcy od 70 lat są też organizowane popularne szopki bożonarodzeniowe, które każdego roku odwiedza ok. 20 tys. osób.

IMG_9089.JPG

Zegar wieżowy kościoła św. Trójcy w Gdańsku spłonął w trakcie działań wojennych w 1945 r. Szczęśliwie ocalał zabytkowy, osiemnastowieczny mechanizm zegarowy, który po konserwacji i rekonstrukcji został wyeksponowany wewnątrz kościoła jako zabytek techniki. Zabytek ten cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających nasz kościół. W 2018 r. przeprowadziliśmy gruntowną konserwację elewacji wieży zegarowej. Odbudowa zegara z czterema tarczami na wieży jest zatem kolejnym, spektakularnym etapem odbudowy zabytku, wieńczącym dzieło – mówi o. Tomasz Jank, gwardian klasztoru i rektor kościoła św. Trójcy w Gdańsku.

W 2019 roku r., w 600-lecie przybycia Franciszkanów do Gdańska, Klasztor otrzymał pomoc finansową od Fundacji LOTOS na renowację największego, głównego okna w kościele.

Budowa ławeczki Brunona Zwarry

Fundacja LOTOS wesprze też Stowarzyszenie Ławeczka Brunona Zwarry, które zamierza zbudować pomnik na Biskupiej Górce w Gdańsku. Ławeczka ma nie tylko upamiętnić pisarza, ale też wszystkich rodaków, którzy zapłacili najwyższą cenę za przywiązanie do polskości. Pomnik-ławeczka ma pojawić się na Biskupiej Górce w przyszłym roku.

Brunon Zwarra żył w latach 1919-2018. Był działaczem organizacji polonijnych w Wolnym Mieście Gdańsk oraz autorem książek o Gdańsku. Stworzył publikację „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków gdańszczan”, zawierającą dokumentalne relacje o początku II Wojny Światowej w Gdańsku. Jest też autorem autobiograficznej i pięciotomowej książki „Wspomnienia gdańskiego bówki” i powieści „W gdańskiej twierdzy” i „Gdańszczanie”.

PAN Biblioteka Gdańska.jpg

Fotografia ze zbiorów PAN Biblioteka Gdańska

Brunon Zwarra jest symbolem skomplikowanych losów Polaków na terenie Gdańska i Pomorza przed i w trakcie II Wojny Światowej. Jako Polak i działacz organizacji polonijnych w Wolnym Mieście Gdańsk, był więziony w obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen, gdzie był świadkiem śmierci swojego ojca. Był autorem książek, które niezwykle szczegółowo opisują Gdańsk od czasów przedwojennych po schyłek komunizmu. Do dziś historycy czerpią z tych niezwykle szczegółowych pozycji wiedzę o Polakach-gdańszczanach, a wkład Brunona Zwarry w historiografię miasta jest nieoceniony. Pomnik-ławeczka z postacią pisarza wzmocni również walory turystyczne Biskupiej Górki, gdzie przewodnicy będą mogli opowiadać swoim grupom o historii Polaków w Gdańsku. Dzięki wsparciu Fundacji LOTOS, ta wizja już wkrótce stanie się rzeczywistością – mówi Joanna Szymańska, prezes Stowarzyszenia Ławeczka Brunona Zwarry.

***

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij