logo

Prowadzimy systematycznie akcje edukacyjne na temat zagrożeń, jakie mogą występować w środowisku pracy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć m.in. zajęcia z radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi, akcje w kierunku zdrowego odżywiania się, rzucenia palenia, bezpieczeństwa przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, aktywności i ćwiczeń fizycznych, ergonomii w biurze, organizacji prac na stanowisku pracy, bezpiecznego użytkowania chemikaliów, czy ochrony pracowników przed hałasem. Nasza coroczna inicjatywa „Dzień BHP” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników, którzy coraz aktywniej angażują się w projekty propagujące bezpieczne zachowania w pracy i poza nią. W trosce o zdrowie pracowników zapewniamy im dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, troszcząc się jednocześnie o przyjazne ludziom, bezpieczne i ergonomiczne warunki podczas codziennej realizacji zadań.

ZAGROŻENIA NA TERENIE GRUPY LOTOS S.A. – materiał informacyjny