logo

Program został rozpoczęty w 2006 r. i jego realizacja przebiega w bezpośrednim otoczeniu zakładów produkcyjnych Grupy LOTOS. Głównym jego celem jest zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnych w tym wyrównywanie różnic społecznych poprzez wspomaganie działań uwzględniających głównie dobro dzieci i młodzieży. Naszym celem jest również podwyższanie świadomości istoty ochrony środowiska i działań proekologicznych poprzez wspomaganie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach programu: