logo

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS realizują obowiązek udostępniania informacji o produktach zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa.

Dla wszystkich produktów wytwarzanych w naszych spółkach opracowane zostały Informacje o Produkcie lub Karty Charakterystyki, które są sporządzane w oparciu o obowiązujące wymagania międzynarodowe. W dokumentach tych znajdują się informacje m.in. na temat wpływu danego produktu na zdrowie i środowisko, występowania niebezpiecznych składników - substancji i preparatów chemicznych, postępowania w przypadku pożaru i uwolnienia produktu do środowiska oraz postępowania z odpadami.

Każdy klient ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania naszych produktów w wersji elektronicznej  lub bezpośrednio w miejscu ich sprzedaży.