logo

Zasady współpracy sponsoringowej z Grupą LOTOS:

 

  1. Wszystkie skierowane do nas oferty sponsoringowe rzetelnie analizujemy.
  2. Współpraca w zakresie sponsoringu jest szczegółowo i transparentnie określona w umowie o sponsoring, która jest czytelna i zrozumiała co do jej charakteru i precyzyjnie określa wszystkie zainteresowane podmioty oraz zobowiązania sponsorowanego.
  3. Współpraca jest oparta na: wzajemnym szacunku, świadomości swojej odpowiedzialności, ról i obowiązków.
  4. Współpraca powinna dążyć do równowagi pomiędzy ich świadczeniami, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
  5. Przy wyborze inicjatyw kierujemy się przyjętymi w Grupie LOTOS zasadami i kierunkami działalności sponsoringowej.
  6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wypełnienie i nadesłanie wniosku o wsparcie w formie sponsoringu.
  7. Spółka zastrzega sobie kontakt z wybranymi podmiotami kierującymi oferty sponsoringowe.

 

 

Wniosek o wsparcie w formie sponsoringu kultury
Wniosek o wsparcie w formie sponsoringu sportu
Wniosek o wsparcie w formie sponsoringu programu społecznego