logo

Jednym z ważnych elementów efektywnego zarządzania ochroną środowiska w zakładach tak dużych, jak te należące do Grupy Kapitałowej LOTOS, jest samodzielne zauważanie i wyznaczanie obszarów, dla których istnieje potrzeba lub możliwość zmniejszenia uciążliwości środowiskowej, a przeprowadzenie ewentualnych zmian będzie ekonomicznie uzasadnione.

Dlatego też, na potrzeby zapewnienia ciągłego dążenia do zmniejszania swojego negatywnego wpływu na środowisko, stworzyliśmy Spis celów środowiskowych. W dokumencie tym zestawiliśmy ogólne cele, które chcemy osiągnąć w danym czasie oraz konkretne, szczegółowe zadania, które mają nam osiągnięcie tych celów zapewnić.

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadziliśmy szereg inwestycji i wdrożyliśmy działania kontrolne, które w Grupie LOTOS umożliwiły nam:

Ukończenie pierwszego z nich umożliwiło nam wychwytywanie gazów wysyłanych do spalenia na pochodniach i zawracanie ich do rafineryjnego systemu gazu opałowego. Nasza dotychczas najbardziej aktywna pochodnia zapala się teraz jedynie w wyjątkowych przypadkach. Dzięki temu przedsięwzięciu ograniczamy emisję substancji do powietrza ze spalania gazów zrzutowych, jednocześnie nie zwiększając jej na emitorach technologicznych.

Surowiec niskoemisyjny, jakim jest gaz ziemny, w Grupie LOTOS wykorzystujemy w trzech obszarach. Po pierwsze, zastąpiliśmy nim dotychczas wykorzystywane w elektrociepłowni oleje opałowe. Jest on teraz głównym surowcem energetycznym w procesie produkcji pary w tej instalacji. Po drugie, gaz ziemny stanowi dzisiaj jeden z głównych składników rafineryjnego gazu opałowego. Po trzecie, błękitnego paliwa używamy jako surowca do produkcji wodoru – gazu niezwykle istotnego w procesach hydrokrakingu i hydrorafinacji. Wcześniej do produkcji wodoru używaliśmy bardziej emisyjnych LPG i benzyny surowej.

Aktualnie w Grupie LOTOS obowiązuje Spis celów środowiskowych i energetycznych, który dodatkowo uwzględnia działania mające zapewnić nam ciągłe doskonalenie w zakresie efektywności energetycznej. Celami wymienionymi w spisie są: