logo

Po zakończeniu rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+ i projektu EFRA, których efektem było zwiększenie możliwości przerobowych całego naszego zakładu i pogłębienie przerobu ropy, skupiliśmy się na modernizacji i poprawie efektywności energetycznej poszczególnych instalacji, co będzie prowadziło do zmniejszenia zużycia energii i  ograniczenia ich emisyjności.

Podjęliśmy inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poszczególnych komponentów, zmniejszenie ilości zużywanych mediów, czy ograniczenie emisji niezorganizowanej. W każdym przypadku, cały proces projektowania I realizowania wspomnianych inwestycji przeprowadzany był z uwzględnieniem „najlepszych dostępnych technik”, co zapewniło uzyskanie możliwie najmniejszej uciążliwości środowiskowej i najwyższej efektywności energetycznej zarówno w procesie budowy, jak i rozruchu oraz eksploatacji modernizowanych i budowanych od nowa instalacji.

O tym, jak ważne miejsce w stałym funkcjonowaniu naszej grupy kapitałowej oraz w prowadzeniu procesów inwestycyjnych zajmuje ochrona środowiska, świadczyć mogą koszty regularnie ponoszone na rzecz działań związanych z zarządzaniem środowiskiem i jego ochroną oraz nakłady na rzecz inwestycji i innych przedsięwzięć, które pomogły nam zmniejszyć negatywny wpływ na otoczenie. W latach 2015-2019 na zarządzanie środowiskowe i ochronę środowiska w Grupie Kapitałowej LOTOS wydaliśmy 168 mln złotych, a na inwestycje obniżające środowiskową uciążliwość prowadzonych przez nas procesów aż ok. 384 mln złotych.

Więcej informacji na temat kosztów związanych naszych działań prośrodowiskowych znajdziesz w Zintegrowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok.