Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Po zakończeniu rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+, której efektem było zwiększenie możliwości przerobowych całego naszego zakładu, skupiliśmy się na modernizacji instalacji zbudowanych przed 2008 r., głównie pod kątem zmniejszenia ich emisyjności.

Podjęliśmy inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poszczególnych komponentów, zmniejszenie ilości zużywanych mediów, czy ograniczenie emisji niezorganizowanej. W każdym przypadku, cały proces projektowania I realizowania wspomnianych inwestycji przeprowadzany był z uwzględnieniem „najlepszych dostępnych technik”, co zapewniło uzyskanie możliwie najmniejszej uciążliwości środowiskowej i najwyższej efektywności energetycznej zarówno w procesie budowy, jak i rozruchu oraz eksploatacji modernizowanych i budowanych od nowa instalacji.

O tym, jak ważne miejsce w stałym funkcjonowaniu naszej grupy kapitałowej oraz w prowadzeniu procesów inwestycyjnych zajmuje ochrona środowiska świadczyć mogą koszty regularnie ponoszone na rzecz działań związanych z zarządzaniem środowiskiem i jego ochroną oraz nakłady na rzecz inwestycji i innych przedsięwzięć, które pomogły nam zmniejszyć negatywny wpływ na otoczenie. W latach 2012-2015 na zarządzanie środowiskowe i ochronę środowiska w Grupie Kapitałowej LOTOS wydaliśmy ponad 129 mln złotych, a na inwestycje obniżające środowiskową uciążliwość prowadzonych przez nas procesów aż ok. 235 mln złotych.

Więcej informacji na temat kosztów związanych z naszymi działaniami prośrodowiskowymi znajdziesz w Zintegrowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2016 rok.