logo

Działania związane z zarządzaniem środowiskowym i ochroną środowiska w takim zakładzie, jakim jest rafineria Grupy LOTOS nie ograniczają się tylko do spełniania pewnych standardów na wylotach kominów, czy kolektorów ścieków lub na granicy zakładu.

Są pewne wymagania prawne lub zapisy decyzji administracyjnych, które zobowiązują nas do prowadzenia pomiarów jakości środowiska wokół zakładu. Wykonujemy pomiary jakości powietrza poza granicami rafinerii, mierzymy zawartość zanieczyszczeń w rzekach, do których zrzucamy ścieki oraz natężenie hałasu emitowanego przez nasze instalacje.  Wszystko po to, aby zapewnić, że standardy jakości środowiska są dotrzymywane. Ponadto, jako firma starająca się prowadzić działalność odpowiedzialnie, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, w naszych działaniach często stawiamy sobie poprzeczkę wyżej, niż ustawiają ją przepisy. Pomimo braku wymagań prawnych, w 2014 roku zleciliśmy wykonanie wielkoobszarowej, kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rafinerii i w jej otoczeniu. Angażujemy się też w liczne programy społeczne, mające na celu, między innymi, aktywną ochronę bioróżnorodności na obszarach niebędących pod bezpośrednim wpływem naszego oddziaływania.