logo

Stacja 2

Stężenia grup węglowodorów:

Stężenia węglowodorów zmierzone na Stacji 4

Stężenia BTEX:

Benzen:

Stężenia benzenu zmierzone na Stacji 4

 Pozostałe:

Stężenia węglowodorów zmierzone na Stacji 4

Powrót