logo

Odpowiedzialny biznes w Polsce

Ogłoszono Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” za 2012 rok. Aż trzy praktyki Grupy LOTOS znalazły się w raporcie: Konsultacje społeczne projektu Kodeksu etyki, Zaangażowanie interesariuszy w proces aktualizacji strategii CSR i Zastosowanie gazu ziemnego do celów grzewczych i technologicznych w Grupie LOTOS S.A.

Podczas wydarzenia Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR odebrała statuetkę za pięcioletnią współpracę Grupy LOTOS z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

- Od wielu lat współpracujemy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdyż CSR jest integralnie związany z przyjętym w naszej organizacji sposobem prowadzenia działalności. Cele zawarte w Strategii społecznej odpowiedzialności są bezpośrednio powiązane z kluczowymi wyzwaniami strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS. Oznacza to, że wszystkie podejmowane przez koncern decyzje analizowane są zarówno pod względem ich bezpośrednich efektów finansowych, jak i skutków społecznych i środowiskowych, wyjaśnia Jowita Twardowska.

Od 11 lat Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w której w kompleksowy sposób pokazane są najbardziej istotne wydarzenia i aktywności polskiego CSR w roku minionym, a także dobre praktyki firm.

W tegorocznej edycji Raportu znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. Zebrane w raporcie dobre praktyki CSR, czyli sprawdzone działania, programy lub projekty realizowane przez firmy zakwalifikowano  w 7 obszarach, zgodnie z normą ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej. Najwięcej praktyk firmy zgłosiły w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki