logo

LOTOS wyróżniony za dobre praktyki

Grupa LOTOS, w opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) 31 marca raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki”, została wyróżniona w trzech spośród czterech kategorii zarządzania – w odniesieniu do miejsca pracy, społeczeństwa i środowiska naturalnego.

W Grupie LOTOS wierzymy, że CSR to idea zarządzania służąca stałemu doskonaleniu organizacji. Fakt, że w tym roku aż trzy spośród naszych praktyk zostały zakwalifikowane do raportu to wyraz tego, że udaje się wdrażać tę filozofię w życie i że jesteśmy za te działania doceniani. To niewątpliwie także spora nobilitacja. Raport o dobrych praktykach traktujemy jako narzędzie wymiany wiedzy oraz edukacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chętnie uczestniczymy w tym projekcie, gdyż z jednej strony pozwala nam to dzielić się dokonaniami, z drugiej sami możemy dzięki temu czerpać wiedzę na temat najlepszych rozwiązań – komentuje Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji, Administracji i CSR w Grupie LOTOS.

W 2010 roku, aż trzy projekty Grupy LOTOS zyskały w opinii FOB miano dobrej praktyki. Wyróżnienia przyznano w kategoriach:

1) Miejsce pracy – Rozmawiamy o LOTOSIE – przeprowadzony we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS program bezpośrednich spotkań pracowników z zarządem. Celem tych rozmów było poznanie opinii zatrudnionych na temat sytuacji gospodarczej oraz pozyskanie ich zrozumienia dla planowanych działań oszczędnościowych koniecznych wobec kryzysu finansowego w kraju i na świecie. Dzięki przeprowadzonym rozmowom udało się pozyskać akceptację pracowników i związków zawodowych dla planowanych cięć wydatków. W programie Rozmawiamy o LOTOSIE uczestniczyło 2,4 tys. zatrudnionych.

2) Środowisko naturalne – Bioróżnorodność Bałtyku – Grupa LOTOS podjęła współpracę z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Działania mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków Morza Bałtyckiego, w tym przede wszystkim morświna, zwanego bałtyckim delfinem. Spółka przekazała środki na zakup aparatury wspomagającej ochronę morświnów przed przyłowem, zaangażowała się także w działania o charakterze edukacyjnym.

3) Społeczeństwo – Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS – publikacja była w 2009 r. pierwszym raportem firmy z całkowicie polskim kapitałem powstałym w oparciu o najnowszą wersję metodologii Global Reporting Initiative (GRI). Raport jest częścią cyklicznej pozafinansowej sprawozdawczości koncernu prezentującej inicjatywy podejmowane na rzecz środowiska naturalnego, społeczeństwa, kontrahentów, klientów i pracowników. Publikacja zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową LOTOS.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2009. Dobre praktyki” to ósma edycja corocznej publikacji FOB. Przybliża ona opinii publicznej najlepsze odpowiedzialne społecznie praktyki biznesowe w podziale na cztery obszary: miejsce pracy, rynek, społeczeństwo i środowisko. Każda praktyka, by zostać zakwalifikowana do raportu, musi uzyskać pozytywną ocenę Komitetu Merytorycznego FOB. Warunkiem kwalifikacji jest wysoka jakość praktyk społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR) stosowanych przez firmę, dzięki której mogą się one stać przykładem dla innych przedsiębiorstw.

Grupa LOTOS jest partnerem strategicznym krajowego FOB i członkiem międzynarodowej organizacji Global Compact. W raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008” opublikowano dobą praktykę koncernu adresowaną do rynku pracy „Kadra 2009 – Program 10+”. Przygotowywane przez spółkę od 2008 r. raporty społecznej odpowiedzialności co roku zyskują uznanie ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers i CSR Consulting wyróżniających najlepsze raporty społeczne w Polsce.

Od listopada 2009 r. Grupa LOTOS, jedna z 20. największych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, notowana jest w pierwszym, środkowoeuropejskim indeksie przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.