logo

LOTOS wśród najlepiej raportujących dane ESG

Grupa LOTOS znalazła się w zestawieniu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG, a więc kwestie odnoszące się do oddziaływania na środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego (skrót od angielskich słów: E – environmental, S – social, G – corporate governance).

Zestawienie spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG stanowi część projektu „Analiza ESG spółek w Polsce”, którego trzecia edycja zakończyła się 14 października 2014 r. Jego celem jest dostarczenie kompleksowych informacji na temat poziomu raportowania danych pozafinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz edukacja spółek i inwestorów w zakresie znaczenia czynników pozafinansowych. Grupa LOTOS ponownie znalazła się wśród liderów tego zestawienia. Powtórzenie zeszłorocznego sukcesu potwierdza transparentność Grupy LOTOS pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego oraz wysoką pozycję wśród firm raportujących tego rodzaju dane.

W ramach inicjatywy powstała także publikacja „Analiza ESG spółek w Polsce”, w której sposób prezentowania przez Grupę LOTOS danych w Zintegrowanym Raporcie Rocznym 2013 zaprezentowano jako przykład dobrej praktyki. Opis programu zarządzania ryzykiem nadużyć należy do jednej z ośmiu praktyk omówionych w publikacji i jest jedyną z branży wydobywczej.