logo

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Cztery inicjatywy Grupy LOTOS znalazły się w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu
prezentującej dobre praktyki z zakresu CSR. Portal dla dostawców jest jednym z 20 zaprezentowanych w publikacji przykładów działań podejmowanych w obszarze Uczciwe praktyki operacyjne. Z kolei Forum Inicjowania Rozwoju, którego jesteśmy współzałożycielem, oraz „Biało-zielona przyszłość z LOTOSEM”, to inicjatywy z naszym udziałem, które zostały docenione w obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Praktykę Rozmawiamy o LOTOSIE przedstawiono w kategorii długoletnich praktyk z zakresu pracy.