logo

Złote Listki CSR

Grupa LOTOS już po raz trzeci otrzymała Złoty Listek CSR w rankingu organizowanym pod patronatem tygodnika Polityka oraz firmy doradczej Deloitte. Tym samym koncern znalazł się w elitarnym gronie przedsiębiorstw, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26000.

Zestawienie firm odpowiedzialnych społecznie zostało opublikowane przez tygodnik Polityka. Złote Listki CSR otrzymało w tym roku 11 firm, Srebrne – 8, a Białe – 25. Ankieta konkursowa skierowana została do około 800 największych firm w Polsce o przychodach powyżej 250 mln zł. Wśród przedsiębiorstw, które wzięły udział w inicjatywie, najliczniej reprezentowana była branża finansowa (22 %). Na drugim miejscu uplasował się przemysł spożywczy i handel (po 9 %), a na trzecim energetyka i budownictwo (po 7 %).

Odpowiedzialne podejście naszej firmy do prowadzenia działalności przynosi wymierne efekty, dzięki jasno określonym celom długoterminowym ujętym w naszej strategii społecznej odpowiedzialności, ściśle skorelowanej ze strategią biznesową Spółki – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Grupie LOTOS, która odebrała Złoty Listek CSR  z rąk Jerzego Baczyńskiego, redaktora naczelnego Polityki, podczas wczorajszej gali ogłoszenia wyników rankingu w siedzibie Deloitte w Warszawie.

Przesłane przez firmy zgłoszenia wyraźnie pokazują, że przedsiębiorstwa działające w Polsce coraz częściej wpisują w swoje strategie biznesowe i zarządcze zagadnienia związane z CSR. Aż 85 % firm deklaruje posiadanie dokumentu definiującego kierunki strategiczne w tym obszarze, a 80 % wskazuje, że posiada osobę dedykowaną do koordynacji działań CSR. Taki sam odsetek spółek wskazał, że ujawnia informacje i rezultaty związane z tą działalnością w Polsce, np. w postaci informacji na stronie internetowej lub w broszurach firmowych.

Pytania do ankiety, podobnie jak w poprzednich latach, opracowano zgodnie z wytycznymi normy ISO 26000, która stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee CSR. Uwzględniono działania w siedmiu obszarach: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa oraz zaangażowanie społeczne.

– W zrównoważonym rozwoju priorytetową rolę odgrywa transformacja myślenia o kapitale ludzkim, intelektualnym czy środowiskowym, które dla budowania wartości firmy są równie istotne jak kapitał finansowy. Zestawienie Listków CSR Polityki pokazuje, że największe firmy działające w Polsce podzielają to myślenie. Dzięki ich otwartości i zaangażowaniu, większe grono podmiotów gospodarczych zrozumie, że odpowiedzialność za swój wpływ to nie abstrakcja, a chleb powszedni – podsumowuje Irena Pichola, Partner projektu, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe Deloitte.

Złote Listki CSR Polityki otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami. Laureatami w tej kategorii są (kolejność alfabetyczna): CEMEX Polska Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o., Energa SA, Grupa LOTOS S.A., Grupa Żywiec SA, Kompania Piwowarska SA, Orange Polska, PKN Orlen SA, Polpharma SA, Provident Polska SA, Schenker Sp. z o.o.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr