logo

The Best Annual Report 2014

Grupa LOTOS zdobyła drugie miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa” w konkursie „The Best Annual Report 2014” – czyli najlepszego raportu rocznego. Statuetkę 15 października, podczas gali finałowej w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, odebrały Ewa Eljasiak, dyrektor Biura Centrum Finansowo-Księgowego oraz Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR.

Druga lokata w konkursie wyłaniającym najlepsze raporty roczne to dla nas po raz kolejny dowód uznania za bardzo wysoką jakość naszej pracy włożonej w przygotowanie raportu w części finansowej i pozafinansowej – podkreśla Ewa Eljasiak, dyrektor Biura Centrum Finansowo-Księgowego. To również potwierdzenie, że prezentowanie informacji o wynikach i majątku firmy w jasny i co raz bardziej użyteczny sposób stanowi właściwy kierunek przyjęty w naszej firmie. Jesteśmy dumni, że będąc w ścisłej czołówce, mamy swój udział w promowaniu najwyższych standardów raportowania w kraju. Ogromne podziękowania składam wszystkim, którzy każdego roku się do tego przyczyniają.

Warto dodać, że to już X edycja konkursu organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. W zeszłorocznej edycji LOTOS znalazł się na trzecim miejscu.Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, czyli takich, na podstawie których można podejmować decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym ryzyku.

The Best Annual Report

Ten raport nie powstałby bez zaangażowania ponad 100 pracowników i przedstawicieli kadry kierowniczej z całej Grupy Kapitałowej LOTOS – zaznacza Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR. – To wielkie wyróżnienie należy się właśnie tym wszystkim osobom i to oni dzisiaj powinni być z niego dumni. W imieniu swoim, i całego zespołu odpowiedzialnego za koordynację prac nad raportem, wszystkim bardzo dziękuję i liczę na równie udaną współpracę w następnym roku.

„The Best Annual Report 2014” jest najważniejszym w Polsce konkursem oceniającym sposób raportowania spółek publicznych. Jest on adresowany do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej). W skład jego kapituły wchodzą przedstawiciele EY, KPMG, PwC, Mazars, Misters Audytor, PKF Consult, Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, Izby Domów Maklerskich, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Allianz, OPTI TFI, NBS Communications, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a także środowisk naukowych i mediów. W tej edycji kapituła konkursu zweryfikowała ponad 200 raportów rocznych, z czego najliczniej reprezentowany był WIG20 (80%), następnie WIG40 i WIG80 na poziomie 50%.

Zintegrowany Raport Roczny 2014 „Współpraca inspiruje zmiany” dostępny jest pod linkiem http://raportroczny.lotos.pl/pl