logo

Grupa LOTOS finalistą rankingu „Odpowiadam Polsce”

Pod koniec marca br. w warszawskiej Villi Foksal odbyła się gala wieńcząca ranking projektów CSR „Odpowiadam Polsce” zorganizowany przez „Gazetę Bankową”. Kapituła konkursu doceniła zaangażowanie Grupy LOTOS w projekt „LOTOS napędza I, CULTURE Orchestra” przyznając jej wyróżnienie w kategorii „Kultura”. Na uroczystości obecny był Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz.

I, CULTURE Orchestra to zespół wybitnie uzdolnionych muzyków z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, powołany przez Instytut Adam Mickiewicza w 2011 roku. Misją orkiestry jest wspieranie dialogu pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu poprzez działania na płaszczyźnie muzycznej. Co roku wybrani muzycy najpierw pracowali warsztatowo pod kierunkiem największych wirtuozów, później zaś z Gdańska, gdzie dawali pierwszy koncert w Filharmonii Bałtyckiej, ruszali w trasę koncertową, obejmującą ich kraje ojczyste, ale też zachodnie. – Nie wiem, czy jest lepsza ilustracja dla idei współpracy i solidarności niż wspólne tworzenie kultury. To właśnie się dzieje za sprawą tej orkiestry – podkreśla w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Paweł Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

i,culture

Dla Grupy LOTOS to projekt szczególny z kliku względów. Przede wszystkim jest to przedsięwzięcie unikatowe na skalę międzynarodową. Firma szczególnie ceni te inicjatywy, które związane są z regionem Pomorza, a które wzbogacają kulturę naszego kraju jednocześnie promując ją także w świecie. – Idea projektu I, CULTURE Orchestra jest nam bliska jeszcze z innego względu – dodaje Jowita Twardowska, z-ca dyrektora generalnego ds. Korporacyjnych, dyrektor ds. Komunikacji i CSR. – Otóż Grupa LOTOS od wielu lat wspiera rozwój młodych, zdolnych ludzi, czego potwierdzeniem są liczne programy społeczne realizowane zarówno w sferze edukacji, jak i sportu. Dlatego też, ze względu na swój prospołeczny i kulturotwórczy charakter, projekt I, CULTURE Orchestra w naturalny sposób wpisuje się w naszą politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Odpowiadam Polsce” to pierwsza edycja Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, który został podzielony na trzy kategorie: Kultura, Zdrowie i Społeczeństwo oraz Ekologia. Jury konkursu w każdej z nich wyłoniło finałową trójkę oraz przyznała wyróżnienia, wśród których znalazła się także nasza firma. W rankingu udział wzięły m.in. Bank PKO, Siemens, Grupa Atlas czy KGHM Polska Miedź.

Inicjatywa skupia się na konkretnych działaniach – akcjach dużych i małych, angażujących pracowników i przede wszystkim takich, które w sposób pośredni i bezpośredni wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczyniają się do poprawy życia lokalnych społeczności, a także promują zrównoważony rozwój. Jak piszą na swojej stronie organizatorzy: „Kapituła konkursu za główne kryterium oceny przyjęła hasło będące nazwą naszego rankingu – »Odpowiadam Polsce«. Wybrane zostały projekty, które służą rozwojowi naszej ojczyzny”.