logo

Mecenas Sportu 2010

Grupa LOTOS, w plebiscycie „Gazety Wyborczej” otrzymała tytuł „Mecenasa Sportu 2010 w województwie pomorskim".