logo

5. Złoty Listek na koncie LOTOSU

Grupa LOTOS już po raz piąty otrzymała Złoty Listek CSR w rankingu organizowanym pod patronatem tygodnika Polityka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. Dzięki temu koncern znalazł się w elitarnym gronie przedsiębiorstw, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej, ujęte w normie ISO 26000.

W tegorocznej edycji rankingu uwzględniającej działania przedsiębiorstw realizowane w 2016 roku Złotym Listkiem CSR nagrodzonych zostało 13 firm (w minionym roku było ich 12), tyle samo otrzymało Srebrny Listek CSR (w ubiegłym roku – 11), a 38 – Biały Listek CSR (o 3 mniej niż w poprzednim roku).

Najwięcej zgłoszeń pochodziło od firm z sektora finansowego – 17 proc., blisko 12 proc. reprezentowało branżę spożywczą, a 8 proc. energetyczno-ciepłowniczą.

Zestawienie przygotowywane jest w oparciu o ankiety wypełniane przez przedsiębiorstwa z realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Ankieta, którą wypełniały firmy, została przygotowana na podstawie wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. To rodzaj przewodnika, jak trzeba się poruszać po siedmiu kluczowych obszarach odpowiedzialności organizacji, jakimi są: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Złoty Listek CSR – otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami.

Z każdym rokiem firmy biorące udział w zestawieniu widzą w swoich działaniach na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu coraz większe korzyści, które pozwalają budować wartość przedsiębiorstwa.

ZŁOTE LISTKI CSR 2017 (kolejność alfabetyczna):

Więcej w artykule (kliknij tu, a by pobrać).