logo

LOTOS ponownie wśród liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa LOTOS zajęła 4. miejsce w tegorocznej XI już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Stanowi on zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Gala ogłoszenia wyników odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 11 maja w Katowicach.

W jedenastej edycji zestawienia szczególny nacisk postawiony został na odpowiedzialne innowacje, zrównoważony rozwój i odpowiedzialne prowadzenie biznesu. W tym roku Ranking ukazał się w nowej odsłonie z podziałem na trzy poziomy zaawansowania firm. Poziom diamentowy - najwyższy, w którym znalazły się przedsiębiorstwa - liderzy doskonałości. Wśród nich uplasowała się Grupa LOTOS. Poziom platynowy to głównie firmy dobrze zaawansowane. Ostatni etap obejmuje firmy z poziomu kryształowego, dojrzałe w zakresie CSR i aktywne w tym obszarze na tyle, aby zakwalifikować się do zestawienia.

Osiągnięcie po raz kolejny tak wysokiej pozycji w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm stanowi potwierdzenie słuszności podjętej przez nas strategii działań w zakresie CSR. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są trwale wpisane w system wartości naszej firmy i stanowią wsparcie przy realizacji celów strategii biznesowej. Do priorytetów Grupy LOTOS należy działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz oczekiwaniami otoczenia społecznego i biznesowego firmy – podkreśla Wiesław Labuda, szef Biura Sponsoringu i CSR w Grupie LOTOS.

To już dziesiąty raz, kiedy Grupa LOTOS uwzględniana jest w tym prestiżowym zestawieniu.

Wśród kategorii podlegających ocenie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm znalazły się: odpowiedzialne prowadzenie biznesu, relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, przyrodniczym, zrównoważony rozwój, odpowiedzialne innowacje w zakresie jakości życia zawodowego, rozwoju społecznego i wpływu na środowisko.

Łącznie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięło udział ponad 200 firm działających na polskim rynku. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. W tym roku dodatkowo zwrócono uwagę na istotne wyzwania podejmowane przez najlepsze firmy w ramach odpowiedzialnych innowacji.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia, które przygotowuje Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i redaktor Jarosław Horodecki, zaś weryfikacją odpowiedzi zajmuje się Deloitte. Ranking publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną.

Więcej informacji na stronie: www.rankingodpowiedzialnychfirm.pl 

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017 - Poziom diamentowy (najwyższy)

1 Coca-Cola HBC
1 Schenker Sp. z o.o.
2 Polpharma
3 Orange Polska
4 Grupa LOTOS
5 Kompania Piwowarska
5 Bank Zachodni WBK
6 Grupa DANONE
7 Tesco Polska