logo

LOTOS po raz 10. w RESPECT Index

Od dzisiaj (19 grudnia) obowiązuje nowy skład RESPECT Index-u – zestawienia najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym gronie już po raz 10. znalazła się Grupa LOTOS.

LOTOS spełnił bardzo wysokie wymagania projektu RESPECT i tym samym znalazł się w prestiżowej grupie 25 firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu. Spółka obecna jest w indeksie od początku jego istnienia.

Od pierwszej publikacji w 2009 r. RESPECT Index zwiększył wartość aż o 50%. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba nowych spółek jest najwyższa w historii. Indeks aktualizowany jest raz w roku. Wyniki notowań indeksu RESPECT pokazują, że spółki tworzące ten wskaźnik charakteryzują się wyższą stopą zwrotu niż przeciętna rynkowa wyrażona indeksem WIG.

– Odpowiedzialne podejście LOTOSU do prowadzenia działalności biznesowej buduje zaufanie wśród naszego najbliższego otoczenia, klientów, partnerów biznesowych i akcjonariuszy. Znalezienie się po raz kolejny w indeksie RESPECT stanowi potwierdzenie dla naszych interesariuszy, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami, minimalizując ryzyko inwestycyjne – podkreśla Paweł Bujnowski, dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS.

Jubileuszowa X odsłona RESPECT Index to doskonały moment na podsumowanie minionych edycji, w których w sumie udział wzięło 40 podmiotów. W tegorocznej edycji pojawiły się 4 nowe spółki. Od samego początku istnienia indeksu nieprzerwanie obecnych w nim jest 8 spółek, w tym Grupa LOTOS. 

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Indeksy spółek odpowiedzialnych skupiają elitarne grono podmiotów wyróżniających się działaniem według najlepszych standardów zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także mogących poszczycić się przykładaniem najwyższej wagi działań w obszarze ESG.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszło 25 spółek (w kolejności alfabetycznej):

 • Apator S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Budimex S.A.
 • Elektrobudowa S.A.
 • Energa S.A.
 • Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
 • GPW S.A.
 • Grupa Azoty S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • PCC Rokita S.A.
 • Pelion S.A.
 • PGE S.A.
 • PGNIG S.A.
 • PKN Orlen S.A.
 • PZU S.A
 • Tauron PE S.A.
 • Trakcja PRKiI S.A.
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.