logo

Grupa LOTOS nagrodzona Srebrnym Listkiem CSR tygodnika Polityka

Grupa LOTOS została 21 maja po raz kolejny nagrodzona Listkiem CSR tygodnika Polityka. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla strategii i działań realizowanych przez LOTOS w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdza ono mocną pozycję LOTOSU w elitarnym gronie liderów zrównoważonego rozwoju w naszym kraju.  

Srebrny Listek CSR jest odzwierciedleniem wysokiej pozycji naszej firmy w dorocznym rankingu tygodnika POLITYKA, firmy doradczej Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Złotymi i srebrnymi Listkami CSR nagrodzono łącznie 30 firm spośród 115 uczestniczących w rankingu, który został przeprowadzony przez partnerów już po raz siódmy.Srebrne i złote Listki CSR otrzymały przesiębiorstwa, które w swojej codziennej działalności respektują wszystkie kluczowe standardy normy ISO 26000, wdrażają najlepsze lokalne i globalne praktyki CSR, w tym najlepsze praktyki zarządzania personelem i standardy etyczne.

Srebrny Listek CSR

 Zestawienie Polityki przygotowywane jest na podstawie analizy informacji na temat działań  realizowanych przez firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie zostało przygotowane w oparciu o wytyczne międzynarodowej normy ISO 26000, która stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee CSR. Siódma edycja rankingu uwzględniała aktywność przedsiębiorstw w siedmiu obszarach: ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowań wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Dodatkowo ankieta obejmowała zagadnienia dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustanaible Development Goals, SDGs).