logo

LOTOS kolejny raz wśród liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm

– Wysoka lokata w tak prestiżowym rankingu potwierdza słuszność naszych dotychczasowych działań, ale też motywuje nas do dalszego rozwoju w obszarze CSR. Grupa LOTOS konsekwentnie traktuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa i zrównoważony rozwój jako podstawę swoich działań oraz element strategii biznesowej spółki. Takie podejście przynosi wymierne efekty, zarówno dla firmy, jak i naszych interesariuszy. Koncern realizuje długoterminowe programy, uznając, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, potrzebami społeczeństwa oraz z dbałością o środowisko naturalne – podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Ranking stanowi zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. Ranking daje również możliwość porównania wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami.

Ranking Odpowiedzialnych Firm_LOTOS

Wśródkategorii podlegających ocenie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm znalazły się: polityka zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne prowadzenie biznesu, zarządzanie pozytywnym wpływem, relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wolontariat pracowniczy, odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, jakość życia zawodowego, rozwój społeczny i wpływ na środowisko oraz zmiany klimatyczne.

W tym roku w Rankingu Odpowiedzialnych Firm wzięły udział 74 firmy, choć wypełnianie wieloaspektowej rankingowej ankiety zaczęło ponad 170 podmiotów. Ostatecznie do głównego zestawienia zakwalifikowało się 68 przedsiębiorstw. Grupa LOTOS już po raz trzynasty została uwzględniona w tym prestiżowym zestawieniu. Tegoroczne wyróżnienie odebrał Łukasz Franiak, szef Biura Sponsoringu, Wydarzeń i CSR w Grupie LOTOS.

Organizatorem rankingu jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację wyników odpowiada firma Deloitte, a partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej informacji na stronie:www.rankingodpowiedzialnychfirm.pl