logo

Srebrny Listek CSR w IX edycji ankiety Tygodnika „Polityka” dla LOTOSU

Srebrny Listek CSR otrzymują firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze oraz stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo istotnym elementem ich zarządzania jest system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy m.in. w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych w oparciu o międzynarodowe standardy ujawniania danych.

Nagrody po raz dziewiąty przyznano we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W badaniu ujęto firmy działające w Polsce w oparciu o rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne. Tegoroczną ankietę (przygotowaną na podstawie normy ISO 2600) wypełniło i przesłało online do redakcji 96 przedsiębiorstw.

Działania na rzecz klimatu

Listkom CSR towarzyszy przegląd inicjatyw wspierających realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tej edycji brano pod uwagę dobre praktyki odnoszące się do Celu 13., dotyczącego ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Zdaniem ekspertów tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos spośród 10 najbardzie prawdopodobnych sytuacji ryzyka dla świata aż 5 związanych jest z klimatem i tematami środowiskowymi. Polskie firmy mają też tego świadomość. Nadesłano ponad 80 dobrych praktyk, które realizowały w różnych obszarach 13. Celu SDGs w minionym roku.

Za realizację kompleksowego projektu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” Grupa LOTOS otrzymała wyróżnienie za wsparcie ochrony środowiska naturalnego i klimatu. W uzasadnieniu podano, że inicjatywa ta może być inspiracją dla innych firm pod względem tematyki, skali i sposobu realizacji.