logo

Grupa LOTOS wśród finalistów konkursu European Business Awards

Grupa LOTOS została zakwalifikowana do grona krajowych finalistów tegorocznej edycji prestiżowego konkursu European Business Awards. Koncern otrzymał nominację do nagrody Ruban d’Honneur w kategorii The Millicom Award for Environmental and Corporate Sustainability. O nagrody w konkursie ubiega się 526 przedsiębiorstw z 31 krajów Europy. Ostateczne wyniki konkursu będą ogłoszone w kwietniu 2014 r.

Grupa LOTOS reprezentuje Polskę wspólnie z 24 innymi firmami, które zakwalifikowały się do drugiej fazy postępowania konkursowego. European Business Awards to organizowany od 6 lat niezależny konkurs, mający na celu promocję najlepszych praktyk firm oraz innowacyjnych i etycznych rozwiązań w kluczowych obszarach działalności biznesowej, takich jak polityka personalna, ochrona środowiska, relacje z klientami czy innowacyjność. Patronat nad konkursem objął Karel De Gucht – Komisarz Europejski ds. Handlu.

- Otrzymanie nominacji do nagrody w konkursie, który poddaje pod ocenę na forum międzynarodowym działania w zakresie ochrony środowiska i wieloaspektowej dbałości o zrównoważony rozwój stanowi dla nas potwierdzenie, że wdrażana przez LOTOS strategia CSR przynosi wymierne efekty. Decyzja jury konkursu European Business Awards motywuje nas do angażowania się w kolejne innowacyjne rozwiązania z korzyścią zarówno dla firmy, jak i dla naszego otoczenia – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

W drugim etapie konkursu krajowi finaliści będą mieli za zadanie dokonać prezentacji szczegółowo odnoszącej się do wybranych aspektów działania firmy. Materiały te zostaną poddane publicznemu głosowaniu w okresie od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. Po selekcji publicznej oraz panelu ekspertów, złożonym z europejskich liderów biznesu i środowiska naukowego, najwyżej ocenionym w danej kategorii firmom zostanie przyznany tytuł honorowego uczestnika - Ruban d’Honneur. 

Podczas ostatniego etapu konkursu wszyscy honorowi uczestnicy zostaną zaproszeni na prezentacje przed komisją sędziowską, która wyłoni zwycięzcę w ramach każdej z konkursowych kategorii.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie organizatora: www.businessawardseurope.com