logo

RESPECT Index 2013

Grupa LOTOS kolejny już raz znalazła się w RESPECT Index – indeksie najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

LOTOS ponownie spełnił bardzo wysokie wymagania oraz kryteria projektu RESPECT i tym samym znalazł się w elitarnej grupie 23 firm, które weszły w skład nowego portfela indeksu. To już siódma edycja indeksu, w którym Grupa LOTOS obecna jest od początku.

Transparentna i otwarta polityka informacyjna, która potwierdza naszą wiarygodność wśród interesariuszy oraz stwarza możliwości jej szerokiej oceny, to ważny element naszej strategii CSR. Jest to jedna z podstawowych wartości naszego przedsiębiorstwa, mówi Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR. - Kolejne zakwalifikowanie się Grupy LOTOS do notowania RESPECT Index stanowi dla nas potwierdzenie zaufania rynku i interesariuszy.

Tym razem weryfikacja liderów odpowiedzialnego biznesu w Polsce dokonana przez firmę Deloitte, odbyła się na nowych zasadach. Najistotniejsze ze zmian dotyczyły pytań zawartych w ankiecie konkursowej, które przypisane zostały do trzech grup czynników: Environmental (czynniki środowiskowe), Social (czynniki społeczne) oraz Governance (czynniki ekonomiczne). Ponadto wymagania indeksu RESPECT uwzględniały specyfikę branżową firm, zaś badanie dojrzałości spółek w obszarze czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych odbywać się będzie co rok.

Ponowna obecność Grupy LOTOS w składzie indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie jest dowodem uznania dla stosowanych przez nas dobrych praktyk w obszarze ESG. Jednym z kluczowych czynników analizowanych przez społeczność inwestorską w odniesieniu do spółek giełdowych jest właśnie transparentność w relacjach z interesariuszami, którą osiąga się poprzez działanie według najwyższych standardów ładu korporacyjnego - podkreślił Paweł Bujnowski, szef biura relacji inwestorskich Grupy LOTOS, który odebrał dyplom podczas uroczystej gali na GPW.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy to został ogłoszony pierwszy skład indeksu. Indeksy spółek odpowiedzialnych skupiają elitarne grono podmiotów wyróżniających się działaniem według najlepszych standardów zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego, relacji z inwestorami, a także mogących poszczycić się przykładaniem najwyższej wagi działań w obszarze ESG.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie www.odpowiedzialni.gpw.pl