logo

8. miejsce w VII Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa LOTOS S.A. zajęła ósme miejsce w kwalifikacji ogólnej VII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm i drugą pozycję w zestawieniu branżowym (Paliwa, energetyka, wydobycie). Łącznie w dotychczasowych edycjach ROF wzięło udział ponad 150 spółek działających na polskim rynku.

Jesteśmy zadowoleni z wyników rankingu. Świadczą one o tym, że działania LOTOSU w ramach  społecznej odpowiedzialności biznesu rozwijają się w oczekiwanym przez nas kierunku, powiedziała Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR. - Wszystkie podejmowane przez koncern decyzje analizowane są zarówno pod względem ich bezpośrednich efektów finansowych, jak i skutków społecznych i środowiskowych. Takie całościowe podejście do zarządzania organizacją pozwala nam na skuteczne i efektywne działanie nie tylko w krótkim okresie, ale przede wszystkim w dłuższej perspektywie.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2013

  1. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, GK
  2. Kompania Piwowarska SA
  3. Nutricia
  4. Danone Sp. z o.o.
  5. PKN Orlen SA
  6. Schenker Sp. z o.o.
  7. Tesco Polska Sp. z o.o.
  8. Grupa LOTOS S.A.
  9. Orange Polska (d. TP SA)
  10. Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2013 to całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. Autorami pytań są Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Jarosław Horodecki z Dziennika Gazety Prawnej, za weryfikację odpowiada PwC. Patronat nad Rankingiem publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną sprawuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.