logo

Ekoodpowiedzialny LOTOS

W drugiej edycji konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie” zorganizowanego przez miesięcznik „Ecomanager” główną nagrodę uzyskała Grupa LOTOS. Statuetka została wręczona podczas gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, 19 listopada, w auli uniwersytetu w Poznaniu. 
Konkurs skierowany był  do przedsiębiorstw podejmujących szczególne inicjatywy, które minimalizują  wpływ ich działalności na środowisko, skutecznie wdrażają politykę społecznej odpowiedzialności i prowadzą działania edukacyjne związane z ochroną środowiska.

Nagroda „Ekoodpowiedzialni w biznesie” jest wyrazem uznania dla działań i osiągnięć Grupy LOTOS związanych z ochroną środowiska. Potwierdziła je niezależna kapituła oceniająca wniosek konkursowy, pod przewodnictwem Michała Kiełszni, generalnego dyrektora ochrony środowiska - szefa GDOŚ - centralnego organu administracji rządowej ds. ochrony środowiska. Kapituła konkursu to osoby związane zawodowo z problematyką środowiskową, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska.

W imieniu Grupy LOTOS nagrodę odebrał Mieczysław Broniszewski, szef Biura Ochrony Środowiska.

 - Wielu pracownikom naszej firmy należą się podziękowania za to uznanie osiągnięć LOTOSU - powiedział. - W dokumentacji konkursowej opisano wynik codziennej pracy wielu z nas, tak w obszarze ograniczania oddziaływania zakładu i jego produktów na środowisko,  jak i bardzo licznych inicjatyw z obszaru społecznej odpowiedzialności. Osoby wręczające nagrodę  przekazały wyrazy uznania i podziwu dla naszych osiągnięć opisanych we wniosku – podkreśla M. Broniszewski.