logo

IV edycja konkursu "Raporty Społeczne"

Grupa LOTOS w konkursie „Raporty Społeczne 2010” została wyróżniona za udane włączenie kwestii społecznych i ekologicznych do raportowania zintegrowanego. Tym samym, po raz trzeci z rzędu, raport roczny spółki zyskał uznanie jury konkursu organizowanego przez PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Consulting.

Przygotowanie tegorocznego raportu zintegrowanego było kolejnym wyzwaniem dla naszej firmy, dlatego tym bardziej cieszy fakt docenienia wysiłku przez jury konkursu – podkreśla Katarzyna Sikorska, kierownik biura sponsoringu, spraw społecznych i CSR. – Na bieżąco śledzimy światowe trendy w raportowaniu społecznym i staramy się wdrażać dobre rozwiązania. To wszystko jednak nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu pracowników, którym przy tej okazji chciałabym raz jeszcze serdecznie podziękować za ich pracę w przygotowanie tegorocznego raportu.

Raport Roczny „Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+” jest pierwszym raportem polskiej spółki w pełni integrującym w opisie działalności aspekty finansowe i pozafinanowe. Pierwsze z nich opracowano zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, drugie zaś zgodnie z Ramowymi wytycznymi raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI).

W poprzednich edycjach konkursu raporty społecznej odpowiedzialności otrzymały odpowiednio: w 2008 r. nagrodę główną dla najlepszego raportu społecznego w Polsce i w 2009 r. wyróżnienie za utrzymanie przez koncern wysokiego poziomu raportowania informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz innowacyjność zastosowanych w tym procesie rozwiązań.

Zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu raporty oceniane były w trzech aspektach: kompletności, zaufania i komunikacji. Szczegółowe kryteria oceny wypracowano w oparciu o europejskie wytyczne raportowania The European Sustainability Reporting Association. Jury konkursu obradowało pod kierunkiem prof. Witolda Orłowskiego. W sumie oceniano 17 raportów. Poza Grupą LOTOS wśród laureatów znaleźli się: Danone (główna nagroda), Totalizator Sportowy, PGNiG i PKN Orlen.

Patronat nad konkursem objął Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS dostępny jest pod adresem: http://raportroczny.lotos.pl/