logo

LOTOS doceniony w rankingu CSR 24/7

Metodologia badania obejmowała ocenę działania Grupy LOTOS w 7 obszarach: przejrzystość i komunikacja, ład korporacyjny, relacje z interesariuszami, odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, odpowiedzialność ekonomiczna, społeczeństwo oraz zasoby ludzkie. Ranking powstał w oparciu o najnowszą wersję metodologii GRI – ogólnoświatowej organizacji promującej najwyższe standardy pozafinansowej sprawozdawczości.

Grupa LOTOS z wynikiem 67% zajęła miejsce wicelidera polskiego rankingu. Najlepsza polska firma osiągnęła niewiele więcej – 69%, natomiast średnia firm z sektora energetycznego wynosiła w tym badaniu 41%, choć średnia wszystkich polskich firm uczestniczących w badaniach wyniosła tylko 30%.

– Cieszymy się z równie wysokiego miejsca co przed rokiem, zwłaszcza że w obiektywnej ocenie na podstawie publicznych informacji, objęto zdecydowanie większą liczbę polskich firm, niż przed rokiem. Nasza wspólna praca jest doceniania przez otoczenie. Konsekwentnie i odpowiednio realizowana w firmie strategia społecznej odpowiedzialności przynosi wymierne rezultaty. Staramy się to podkreślać poprzez odpowiednie informowanie, raportowanie oraz udział firmy w najważniejszych światowych i krajowych przedsięwzięciach firm odpowiedzialnych społecznie – komentuje Jowita Twardowska, dyrektor ds. administracji, komunikacji i CSR w Grupie LOTOS S.A.

Od 2009 r. Grupa LOTOS, jedna z 20. największych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, bierze udział w pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. Spółka należy także do międzynarodowej organizacji Global Compact, powołanej z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, która propaguje zasady związane m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska czy przeciwdziałaniem korupcji. LOTOS jest także partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To pierwsza i jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która na szeroką skalę zajmuje się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Doceniana za CSR

W październiku 2009 r. Grupa LOTOS otrzymała nagrodę w konkursie „Firma Dobrze Widziana” – to nie pierwsze wyróżnienie dla spółki za działania z zakresu CSR. W kwietniu ubr. w ogólnopolskim rankingu „CSR 24/7” oceniającym społeczną odpowiedzialność firm zwyciężyła właśnie Grupa LOTOS. W lipcu 2009 r. Grupa LOTOS wydała raport nt. społecznej odpowiedzialności. Publikacja była pierwszym raportem wśród firm z całkowicie polskim kapitałem, który powstał w oparciu o najnowszą wersję metodologii GRI – ogólnoświatowej organizacji promującej najwyższe standardy pozafinansowej sprawozdawczości.

Warto przypomnieć, że zarząd spółki przyjął zobowiązanie do cyklicznego raportowania postępów w realizacji „Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2012 roku” oraz rozpoczęcia prac wdrażających jednolite standardy postępowania w skali Grupy Kapitałowej. Konsekwentna realizacja przez Grupę LOTOS strategii biznesowej, w połączeniu z jasno określonymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, służy dalszemu wzrostowi wartości koncernu oraz zwiększaniu jego udziałów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, przy jednoczesnym poszanowaniu oczekiwań kluczowych grup interesariuszy.

Więcej o CSR w Grupie LOTOS na oficjalnej stronie.