logo

Grupa LOTOS zwycięzcą prestiżowego rankingu odpowiedzialnych firm

– Zwycięzcą tegorocznej edycji została Grupa LOTOS która uzyskała 14,5 pkt. na 24 możliwe. Tegoroczny zwycięzca jest liderem w takich obszarach odpowiedzialnego biznesu jak relacje z interesariuszami czy odpowiedzialność za środowisko. Dobry wynik firma zawdzięcza wydanemu w ubiegłym roku raportowi społecznej odpowiedzialności biznesu, który jako jeden z nielicznych w Polsce spełniał międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative (GRI) – podali w komunikacie organizatorzy, czyli międzynarodowa firma doradcza Braun & Partners wspólnie z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

– Jesteśmy pod dużym wrażeniem wysiłków Grupy LOTOS skierowanych na strategiczne zarządzanie domeną odpowiedzialności społecznej w firmie – powiedział Michał Dżoga, dyrektor zarządzający Braun & Partners Polska.

Komisja analizowała działania Grupy LOTOS w różnych obszarach działalności, oceniając wysoko m.in. relacje inwestorskie, odpowiedzialność środowiskową, systemy i rozwiązania zarządcze, jak i rolę przywiązywaną do rozwoju pracowników. Nasza praca jest zauważana i doceniania przez otoczenie. Traktowanie społecznej odpowiedzialności jako systemu zarządzania w firmie przynosi wymierne rezultaty. Naszą wiarygodność jako firmy odpowiedzialnej i dobrze zarządzanej, podkreśla sposób informowania i raportowania. Wiele opinii ekspertów dotyczących profesjonalizmu i odpowiedzialnego zarządzania formułowanych jest na podstawie raportu CSR, który ukazał się w ubiegłym roku – komentuje Beata Jurkschat, dyrektor Biura Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS S.A.

To nie pierwsze wyróżnienie dla Grupy LOTOS za działania z zakresu CSR. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu opublikowany przez spółkę w zeszłym roku jako jedne z nielicznych w Polsce, spełniał wymogi GRI i został przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers uznany za najlepszy raport społeczny 2008.

Obecnie przygotowywany jest drugi raport, zgodnie z najnowszymi wymaganiami wobec europejskich przedsiębiorstw .

Ranking odpowiedzialności społecznej firm przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy. Każda firma mogła uzyskać 0; 0,5 lub 1 punkt za odpowiedź na każde z 24 postawionych pytań dotyczących siedmiu obszarów: przejrzystość i komunikacja, ład korporacyjny, relacje z interesariuszami, odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, odpowiedzialność ekonomiczna, społeczeństwo oraz zasoby ludzkie. Za Grupą LOTOS uplasowały się kolejno: TP S.A. Anwil, Metro, Orlen, Unilever, Budimex, Ciech, Polimeks-Mostostal, PTC, PGNiG, BP Polska itd. Ta ostatnia zdobyła już tylko 8 punktów.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i Petrobalticu (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec 2008 r. wyniosło 4878 osób. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LOTOS-u po czterech kwartałach 2008 r. przekroczyły 16 mld zł i były wyższe o 24% niż w 2007 r. Moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wynoszą aktualnie 6 mln ton ropy naftowej rocznie. Udział koncernu w krajowym rynku paliw po dwunastu miesiącach 2008 r. osiągnął poziom 25,4% i był wyższy o 1,4% w porównaniu z 2007 r. Poprzez spółkę zależną LOTOS Norge koncern obecny jest również na norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze. W ramach realizowanego Programu 10+ rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku zwiększy w 2010 r. zdolności przerobowe surowca do 10,5 mln ton rocznie. Dodatkowo, zgodnie z założeniami strategii do 2012 r. spółka planuje osiągnąć wzrost udziału w krajowym rynku paliw do 30%.