Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

W ramach "Zdolnych z LOTOSEM" realizowane są projekty adresowane do uzdolnionych uczniów pochodzących z regionów, w których funkcjonują spółki GK LOTOS, tj. w woj. pomorskim, powiecie jasielskim oraz powiecie bielskim.

Program stanowi odpowiedź na widoczny problem niedostatecznego wsparcia uczniów uzdolnionych. W ramach projektu podejmujemy szereg działań na rzecz ucznia zdolnego, takich jak: doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami zdolnymi, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i spotkań akademickich z matematyki, fizyki i informatyki, organizacja konkursów, objęcie uczniów opieką mentorską, wsparcie stypendialne. W powiecie jasielskim prowadzony jest projekt pod nazwą „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM”, w woj. pomorskim wspieramy projekt „Zdolni z Pomorza”, w powiecie bielskim natomiast jesteśmy partnerem działania pod nazwą „Zdolni z LOTOSEM w gminie z zapałem”. W ramach działań skierowanych do nauczycieli organizowane są szkolenia rad pedagogicznych oraz warsztaty dla nauczycieli w zakresie: sposobu identyfikacji uczniów uzdolnionych i ich specyficznych potrzeb, metod pracy z uczniami uzdolnionymi, rozwoju ich kreatywności, wspomagania rozwoju uczniów. Program realizowany jest zgodnie ze strategią CSR GK LOTOS w której jednym z głównych obszarów społecznego zaangażowania jest wsparcie edukacji wśród dzieci i młodzieży. Ponadto dla powiatów bielskiego i jasielskiego wsparcie samorządów realizujących ww. projekty wpływa na współpracę międzysektorową oraz pozytywnie oddziałuje na relacje ze spółkami funkcjonującymi na tych terenach.

Więcej o projektach można przeczytać na stronach:

Zdolni z Pomorza
Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM
Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem