logo

W ramach "Zdolnych z LOTOSEM" realizowane są projekty adresowane do uzdolnionych uczniów pochodzących z regionów w południowej Polsce, w których funkcjonują spółki GK LOTOS, czyli w powiecie jasielskim oraz w Gminie Czechowice-Dziedzice.

Program stanowi odpowiedź na widoczną potrzebę wsparcia uczniów uzdolnionych.  W powiecie jasielskim, we współpracy z Fundacją LOTOS prowadzony jest projekt pod nazwą „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM”, w Gminie Czechowice - Dziedzice natomiast jesteśmy partnerem programu pod nazwą „Zdolni z Czechowic-Dziedzic - Miasta z Zapałem”.
Celem programu „Zdolni z Czechowic-Dziedzic - Miasta z Zapałem” jest ulepszenie opieki nad zdolnymi uczniami, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja metody projektowej w czechowickich szkołach. W zależności od zainteresowań uczestnicy projektu mają do wyboru zajęcia z zakresu nauk: humanistycznych, technicznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych (w tym charytatywnych), językowych i artystycznych.
„Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” korzysta z metody dydaktycznej, opartej na rozwiązywaniu przez uczniów problemu naukowo – badawczego, dzięki czemu młodzi jaślanie mogą kształtować pożądane cechy przyszłego pracownika takie jak dociekliwość, przedsiębiorczość, logiczne myślenie, wnioskowanie, umiejętność pracy w grupie i wystąpienia publiczne.
Program "Zdolni z LOTOSEM" realizowany jest zgodnie z obszarami społecznej odpowiedzialności GK LOTOS i jest przykładem bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem, nauką i biznesem. Promowane są w nim twórcze postawy, praca zespołowa oraz potencjał drzemiący w młodych, zdolnych uczniach.