logo

Fundacja ORLEN dla Pomorza (do 23.09 2022 r. jako Fundacja LOTOS) działa od 2015 roku. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego, szczególnie w miejscach, w których prowadzona jest działalność spółek należących do grupy kapitałowej. Wspiera przede wszystkim projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Angażuje się także w inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym przeznacza środki na działalność społeczną, ochronę  i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.