logo

Nasza Strategia społecznej odpowiedzialności określa grupy docelowe, do których adresujemy swoje działania.

Staramy się budować pozytywne relacje z nimi wszystkimi, gdyż mimo że w różnym stopniu, to jednak każda z grup wpływa na uzyskiwane wyniki w procesie tworzenia wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Dążymy do tego, by w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, społecznych i środowiskowych uwzględniać interesy poszczególnych grup – istotnych dla prowadzonej przez nas działalności.

Wspomniane grupy traktujemy jako interesariuszy organizacji, czyli podmioty lub jednostki, które mogą wpływać na nas lub my wpływamy na nich działalnością prowadzoną przez naszą firmę.

Zidentyfikowaliśmy trzy kluczowe grupy naszych interesariuszy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.