logo

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się prowadzeniem działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego.

Jako Grupa Kapitałowa LOTOS poczuwamy się do odpowiedzialności biznesowej za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.
Wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: