logo

Do priorytetów Grupy LOTOS oraz wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS należy działalność w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Parametry wszystkich naszych produktów przewyższają obowiązujące normy środowiskowe. Stale zwiększamy skalę realizowanych inwestycji proekologicznych, aby zapewnić czystość i bezpieczeństwo produkcji.

Jako pierwsza firma paliwowa w Polsce uzyskaliśmy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który potwierdza naszą silną pozycję pod względem jakości produktów, procedur zarządzania, bezpieczeństwa pracy i przestrzegania zasad ochrony środowiska naturalnego.

Od lat angażujemy się w projekty społeczne zgodnie z naszymi kompetencjami, które określiliśmy w następujących obszarach:

Jesteśmy przekonani, że stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu to skuteczny sposób na zaspokojenie wielu potrzeb występujących w naszym otoczeniu: polepszenie szans rozwoju społecznego, zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego, zapewnienie stabilnych miejsc pracy, pozyskanie zadowolenia klientów i kontrahentów oraz, w konsekwencji, zwiększenie wartości dla naszych akcjonariuszy. Budowanie relacji z otoczeniem zgodnie z tymi zasadami jest podstawowym celem naszych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami dotyczącymi kontrahentów, które znajdują się w zakładce: Dla dostawców.