logo

W latach 2007-2009 Grupa LOTOS publikowała osobno raporty prezentujące finansowe i oraz społeczne i środowiskowe aspekty działalności. W 2010 roku, jako pierwsza spółka w Polsce, wprowadziliśmy nowy model raportowania spełniający jednocześnie wymogi sprawozdawczości finansowej oraz raportowania z dziedziny zrównoważonego rozwoju.

Integrację raportów poprzedziliśmy konsultacjami z kluczowymi grupami interesariuszy. Naszym celem było jak najlepsze poznanie oczekiwań otoczenia wobec, ale i uzyskanie potwierdzenia, że jesteśmy przygotowani do wprowadzenia zmian.

Główną przesłanką zmiany sposobu raportowania była chęć zapewnienia kluczowym interesariuszom pełnego obrazu naszej działalności w odniesieniu zarówno do wyników z podstawowej działalności, jak i w sferze działań prospołecznych oraz nakierowanych na ograniczanie wpływu wywieranego na środowisko. Decyzja zbiegła się w czasie z zaliczeniem Grupy LOTOS do składu prestiżowego RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - pierwszego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecnie należymy do grona liderów pozafinansowego raportowania w Polsce. Powstałe dotychczas raporty ukazują wyniki firmy od 2006 r. Połączenie wyników finansowych i pozafinansowych jest szczególnie korzystne dla inwestorów. Potwierdza to badanie Allianz Global Investors i GES Investment Services. Wynika z niego, że uwzględnienie kryteriów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym w procesie budowania portfeli może ograniczyć ryzyko inwestycyjne o jedną trzecią. Wartości te, w połączeniu z kryteriami etycznymi, są cenione przez inwestorów działających na rozwiniętym na świecie i stopniowo powstającym w Polsce rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Przejrzysta i wiarygodna komunikacja z rynkiem kapitałowym to kluczowa zasada postępowania Grupy LOTOS, jako spółki giełdowej. Zintegrowany model raportowania powstały przy wykorzystaniu uznanego standardu GRI pozwala nam zapewnić odbiorcom możliwość obiektywnej i kompleksowej oceny wyników Grupy Kapitałowej LOTOS. 

Zobacz więcej na: http://raportroczny.lotos.pl/

Zintegrowany Raport Roczny 2020
Zintegrowany Raport Roczny 2019
Zintegrowany Raport Roczny 2018
Zintegrowany Raport Roczny 2017
Zintegrowany Raport Roczny 2016
Zintegrowany Raport Roczny 2015
Zintegrowany Raport Roczny 2014
Zintegrowany Raport Roczny 2013
Zintegrowany Raport Roczny 2012
Zintegrowany Raport Roczny 2011
Zintegrowany Raport Roczny 2010
Zintegrowany Raport Roczny 2009
Raport społecznej odpowiedzialności 2008
Raport CSR 2006-2007
Raport Środowiskowy 2006